Northug løy i tre avhør - retten legger kun vekt på ett

Petter Northug reagerte på at politiet kunne avhøre ham mens han fortsatt var beruset etter fyllekjøringen. I retten ble dette en av de formildende omstendighetene da han ble dømt til 50 dagers fengsel.

Morten Bjønness` reaksjoner etter dommen.

– Det rokker ikke ved at han har løyet, men retten velger å se det i straffesammenheng og kun dømme ham for det siste av de tre avhørene, sier Morten Johan Bjønnes, som er advokat og NRKs strafferettsekspert.

Tiltalepunktet om falsk anklage var regnet som det mest alvorlige lovbruddet i tiltalen mot Petter Northug etter fyllekjøringen i mai.

Skyldte på kameraten

I de første tre avhørene med politiet hevdet Northug at det var kameraten som hadde kjørt bilen da ulykken skjedde, før han etter hvert la alle kortene på bordet og innrømmet at det var han selv som var sjåfør.

Trondheim  20141009.Petter Northug måtte møte i retten torsdag etter han i mai kjørte med promille og krasjet på Byåsen i Trondheim. Saken går som en tilståelsessak der han må forklare seg for tingrettsdommer Ingrid Stigum før domsavsigelsen. Foto: Ned Alley / NTB scanpix

Tingrettsdommer Ingrid Stigum leste opp domsavsigelsen i Sør-Trøndelag tingrett.

I dagens rettsmøte pekte Northug på at han fortsatt hadde promille under de til sammen tre avhørene han var i samme dag. Skiløperen uttalte at han synes det er merkelig at politiet kunne avhøre ham mens han var beruset.

– I ettertid ser jeg at jeg gjorde en feil da jeg avga falsk forklaring på politistasjonen. Men samtidig mener jeg det er feil å avgi forklaring såpass tidlig etter en slik hendelse, når jeg hadde såpass høy promille i blodet, sa Northug.

– Forsto du betydningen av at du forklarte deg falskt? spurte dommer Ingrid Stigum.

– Hvis jeg hadde vært ved mine fulle fem, ville jeg forstått det. I ettertid ser jeg at jeg avga falsk forklaring, men ser at det var feil å avgi forklaring såpass tidlig med tanke på hvor høy promille jeg hadde, svarte Northug.

Retten virker å langt på vei være enig med Northug på dette punktet. Det ble vurdert som formildende at han var beruset under to av avhørene hvor han forklarte seg uriktig.

– Det har mye å si for straffen. Retten mener han ga falsk forklaring i kun ett avhør, ikke tre. De tar kun til grunn det siste avhøret han gjorde den dagen, sier Bjønnes.

– Balansert dom

Påtalemyndigheten foreslo først at Northug skulle idømmes 60 dager fengsel og 200.000 kroner i bot for promillekjøringen i mai. Northug hadde ingen innvendinger mot forslaget i retten i dag.

Dommen ble til slutt 50 dagers fengsel og 185.000 kroner i bot, en straff Northug vedtok på stedet.

– Man skal behandles som en edru person dersom promillen er selvforskyldt, men her har retten tatt hensyn til dette, forklarer Bjønnes.

Boten ble også redusert med 15.000 kroner, noe som trolig ikke utgjør noen stor forskjell for Northug. Han oppga i retten at han har en årslønn på omtrent halvannen million.

– Boten er i utgangspunktet veldig høy. Den skal settes til halvannen månedeslønn. De 15.000 kronenene høres mest ut som at det er gjort et regnestykke enn noe annet, sier Bjønnes.

Den profilerte advokaten John Christian Elden mener dommen mot Northug er balansert.

«Balansert dom. Antar punktum i saken med dette er satt», skriver Elden i en SMS til NTB.

«Avviket i straff fra aktors påstand er så lite at han ikke vil anke dette», vurderer han videre.