Norske gutter dårligst med dong

49 prosent av norske gutter mellom 15 og 19 år har hatt sex med ny partner uten å bruke kondom. Det er dårligst i Europa.

Jevnlig sex ved vaginalt samleie har mange positive virkninger på helsen.

Annenhver gutt i alderen 15-19 år lar være å bruke prevensjon når de har sex med en ny partner.

Foto: Colourbox

IKKE BRUK

To må man være for å la være å bruke prevensjon.

Foto: Johannessen, Sara / SCANPIX

Det viser en global undersøkelse med 5253 ungdommer om seksualitet og prevensjon, som legges fram på Verdens Prevensjonsdag, som er i dag, fredag.

Har sex uten beskyttelse

Blant de 2231 europeiske deltakerne kommer de 200 norske veldig dårlig ut på flere områder.

Halvparten (49 prosent) av norske gutter har hatt sex med en ny partner uten å bruke prevensjon.

Til sammenligning var det snaut fire av ti (37 prosent) svenske gutter som hadde gjort det samme.

Norske jenter ligger ikke langt bak gutta. Fire av ti (41 prosent) av de norske jentene hadde hatt sex uten prevensjon. Gjennomsnittet i Europa er noe lavere (36 prosent).

Les også: Finn sexstillingen som passer for deg - husk kondom!

Likestilling skaper forvirring

I undersøkelsen, som er i regi av det internasjonale analyseselskapet GfK på oppdrag av Verdens Prevensjonsdag, har forskerne også spurt hvem som bør ta ansvar for at prevensjon er tilgjengelig når man skal ha sex.

I land hvor likestillingen antas å ha kommet langt er det stor usikkerhet om hvem som har mest ansvar for å sørge for at det brukes prevensjon.

Generelt gjelder det at gutten har størst ansvar for å sørge for å ha prevensjon klar hvis det skulle bli sex på en ny date.

I Norge mener 55 prosent av de norske ungdommene at både han og hun har like mye ansvar.

Det fører til at bare fire av ti (43 prosent) norske gutter tar ansvaret for å ta med seg kondom. I Italia, hvor kjønnsrollemønsteret er mer tradisjonelt, tar gutta mye mer ansvar. To av tre (66 prosent) mener at de har hovedansvar for at det brukes prevensjon.

Les også: Regelmessig sex gjør deg sunnere

Ulik foreldrerolle

Mange ungdommer er forvirret når det gjelder tilgjengelige prevensjonsmidler. 45 prosent av de norske guttene og 43 prosent av jentene har ikke god kjennskap eller er usikre på hvilken prevensjon som passer å bruke. Kondom og p-piller er de mest kjente prevensjonsmidlene.

Den store usikkerheten kan skyldes at norske ungdommer forventer seg liten hjelp fra sine egne foreldre.

På spørsmål om hvem som bør gi opplæring i bruk av prevensjonsmidler svarer norske ungdom læreren (47 prosent), helsesøster (36 prosent), og internett (30 prosent).

Foreldre kommer først på fjerdeplass over kilder til kunnskap om prevensjon.

Her skårer foreldre i andre europeiske land mye høyere, når det gjelder å bli tiltrodd rollen som informasjonskanal. Åtte av ti unge (83 prosent) i Frankrike får prevensjonsråd og – påbud av mor og far. Tilsvarende tallene for Østerrike er tre av fire (75 prosent), og seks av fire (62 prosent) i Spania og Polen.

Til og med i Sverige er det mange flere svenske ungdommer (45 prosent) som oppgir sine foreldre som viktige enn i Norge.

– Åpne, men uvitende

– Ungdommer er ganske åpne, men har ofte lavere kunnskapsnivå enn man skulle tro, sier helsesøster Berit Håvold ved Gerhard Schønings videregående skole i Trondheim. Håvold er ved siden av å være helsesøster også utdannet som sexologisk rådgiver.

Hun mener skolen må bli bedre til å snakke om sex, og da ikke bare om hvordan kjønnsorganene ser ut.

– Det trengs bedre seksualundervisning på de fleste skoler, som ikke bare tar for seg det kliniske og anatomiske.

– Det er behov for informasjon og mer bevissthet rundt samspill, respekt og konsekvenser av det å være seksuelt aktiv. Ikke minst bevisstgjøring om kjønnssykdommer og graviditet, og bruk av kondom.

Les også: Sjekk din SEX-IQ!

Unge om sex

Den internasjonale undersøkelsen «Report – Survey for the World Contraception Day» er utført av Gfk HealthCare, og har mange pussige funn fra flare land, også Norge.

  • Not cool: I Thailand begrunner en tredel av dem som innrømmer å ha hatt ubeskyttet sex med at det ikke er kult å bruke prevensjon.
  • Fylla har skylda: I Storbritannia og Norge, hvor prvensjon er lett tilgjengelig, sier en femdel av dem som har hatt ubeskyttet sex med en ny partner at de glemte å bruke prevensjon fordi de hadde drukket.
  • Vanskelig å snakke om: I hele Sør-Amerika sier seks av ti at det er veldig vanskelig å snakke om prevenson med sin første seksualpartner.
  • Hoppe av i svingen: I Russland mener over halvparten av de spurte ungdommene at det er trygt å satse på å trekke seg ut før det går for gutten.
  • Mens-sex er trygt: I Peru sier hver femte ungdom at jenta ikke blir gravid om de har sex mens hun har menstruasjon.
  • Dusje etterpå: I Tyrkia svarer hver tredje av de spurte at jenta ikke blir gravid om hun passer på å dusje like etter at de har hatt samleie.

Hvor god (til å bruke prevensjon) er du i senga? Bruker du kondom første gangen med en ny partner? eller er det trygt å droppe den? Skriv din mening i kommentarfeltet nedenfor.