Norsk Bane: Lyntog er lønnsomt

Slike tog som dette vil Norsk Bane ha også i Norge. – Lyntog vil bare bruke noe over to timer mellom Trondheim og Oslo og være så attraktive for passasjerene at drifta vil lønne seg, mener Norsk Bane.

Fotomontasje lyntog

Fotomontasje av lyntog slik det kan se ut en gang i framtida i Norge. Med lyntog vil det kun ta 2 1/2 time med toget fra Trondheim til Oslo. I dag tar turen ca. 6 timer og 40 minutter.

Foto: Norsk Bane/DB Wärter

De lynkjappe togene er populære og går med overskudd i en rekke land i Europa.

I Norge har Stortinget så langt vedtatt å utrede lyntog mellom Oslo og Göteborg.

Jernbaneverket har tidligere konkludert med at ei utbygging for å få høyhastighetstog i Norge vil koste 600 milliarder kroner og at dette per i dag ikke er samfunnsøkonomisk lønnsomt.

Daglig leder i Norsk Bane, Jørg Westermann, gir ikke opp å få de raske togene til Norge. Han mener at mange passasjerer og billett- og fraktinntekter fra slike lyntog vil bidra til lønnsomhet.

Norsk Bane jobber for det offentlige, som eier 73 prosent av aksjene, resten eies av kommuner.

Nordmenn reiser mye

Westermann tror mange vil foretrekke å reise med tog i stedet for fly når reisetida blir tre ganger så kort som i dag.

Bare mellom Oslo lufthavn og Trondheim lufthavn Værnes er det 5000 passasjerer hver dag.

Dette er en av Europas mest trafikkerte flystrekninger der bakkeavstanden er mindre enn 50 mil.

Westermann mener at mange daglige avganger med lyntog vil gjøre dette til et godt tilbud og øke produktiviteten og lønnsomheten.

Passasjerer på togstasjon

Klar for en lang togtur fra Trondheim i retning mot Oslo. Beregninger fra Deutsche Bahn viser at billett- og fraktinntekter fra høyhastighetstog vil gi store driftsoverskudd og gjøre det lønnsomt med lyntog.

Foto: Kjartan Ovesen/NRK

En begynnelse

Norsk Bane mener at Stortinget bør revurdere vedtaket fra 2012 om å utsette bygging av høyhastighetsbaner i Norge.

Daglig leder i Norsk Bane, Jørg Westermann, sier at utbygginga av lyntog i andre land finansieres av ei årlig avgift som togoperatørene betaler til staten, som har stått for utbygginga. Han mener denne modellen også kan brukes i Norge.

– I fjor vedtok Stortinget en ny runde med utredninger om lyntog mellom Oslo og Göteborg. Det er en begynnelse, sier han.

Jørg Westermann, daglig leder Norsk Bane

Jørg Westermann, daglig leder i Norsk Bane, mener det er realistisk å få lyntog i Norge om 25 år.

Foto: Norsk Bane

– For kostbart

Stortingsrepresentant André Skjeldstad fra Venstre er positiv til lyntog.

– Personlig er jeg positiv til ei ny utredning, sier Skjeldstad til NRK.

Statssekretær i Samferdselsdepartementet, John-Ragnar Aarset fra Høyre, sier de har bedt Jernbaneverket og Trafikkverket i Sverige om å utrede flere alternativ for å få en bedre togforbindelse, også høyhastighetstog, mellom Oslo og Göteborg.

Denne utredninga skal være ferdig neste år.

Han mener tidligere utredninger viser at høyhastighetstog i Norge nå blir for kostbart.

– Vi prioriterer de realistiske strekningene inn og ut av de største byene, og har en eventyrlig satsing på tog, sier John-Ragnar Aarset til NRK.

Lynkjapp togtur

Framtidas lyntog i Norge vil forkorte reisetida vesentlig mellom de store byene.

  • Trondheim-Oslo i kombinasjon med Ålesund.
  • Oslo-Bergen/Haugesund/Stavanger.

– Med lyntog vil det kun ta 2 1/2 time fra Trondheim til Oslo med stopp undervegs. Kjøretida nonstopp vil være 2 timer, men Norsk Bane mener at det bør bære 17-18 stasjoner på strekningen og at togene bør betjene dem etter et varierende mønster, sier Westermann.

I dag må reisende bruke vel 6 timer og 40 minutter på en togtur mellom Trondheim og Oslo.

Trondheim sentralstasjon

Passasjerer på Trondheim sentralstasjon. Det er mange reisende i Norge sammenlignet med andre land og flere reiser langt med bil. Norsk Bane mener dette øker lønnsomheten for lyntog.

Foto: Kjartan Ovesen/NRK