Normal trafikk på E6 etter ulykke

På E6 mellom Soknedal og Støren ved avkjøringa til Haukadalen, er det nå normal trafikkavvikling igjen, etter ei utforkjøring tidligere i dag.