Mye smitte ved privat skole

En av sakene på agendaen til kriseledelsen i Trondheim i går, var smittesituasjonen ved Tomasskolen. Dette er en privat grunnskole som eies av pinsemenigheten Betel, og den har rundt 150 elever. Mange elever på Tomasskolen er koronasmittet, og mange av barnas foreldre er ikke vaksinerte. Kommunen har nå gitt en anbefaling om testing av både foreldre og søsken av elevene.

Det er også en del smittetilfeller i andre Trondheimsskoler, men ingen større utbrudd.