Munnbindvedtak i Trondheim

Formannskapet i Trondheim har vedtatt påbud om bruk av munnbind ved buss, herunder regionbuss og flybuss, samt trikk og båt. Påbudet gjelder hverdager mellom kl. 07.00 og 09.00 samt mellom kl. 14.00 og 17.00, og ellers når passasjerer ikke kan overholde 1 meters avstand til hverandre. Det blir også påbud om munnbindbruk for sjåfører og passasjerer i drosje.