Moren til Karleen kan bli utvist i to år

Familien til seks måneder gamle Karleen fra Nærøy fortviler over norske myndigheter, som har bestemt at mor skal utvises.

Moren til Karleen kan bli utvist i to år

SOLSTRÅLE: Familien blir ofte stanset på gata for å få et glimt av Karleen.

Foto: Eivind Aabakken / NRK

– Vi så frem til å nyte tiden som småbarnsforeldre, men så kom dette og overskygger det hele, sier Kurt Ivar Brandsvikhaug, som er skuffet over behandlingen de har fått Utlendingsdirektoratet.

– Det er et alvorlig lovbrudd

Årsaken til at mora kan bli utvist er fordi hun ikke opplyste Utlendingsnemnda at hun hadde to barn i hjemlandet da hun søkte som au pair i Norge. Dette mener UDI er et grovt brudd på utlendingsloven.

– Hun har i søknaden om au pair-tillatelse unnlatt å opplyse om at hun har to barn på Filippinene, og dette er vesentlige opplysninger for vår behandling av saken, og ville innebåret at vi hadde avslått tillatelsen hvis vi hadde visst dette. Det å gi uriktige opplysninger er et alvorlig brudd på utlendingsloven og innebærer at vi utviser vedkommende, sier områdeleder i UDI, Camilla Torgersen.

Familien fra Nærøy på trilletur

GLADE DAGER: Familien trives godt i Norge.

Foto: Eivind Aabakken / NRK

Ifølge UDI skal slike brudd på utlendingsloven føre til at vedkommende utvises i fem år, men ettersom Estoconing har et barn i Norge, valgte de å redusere innreiseforbudet.

– På grunnlag av at hun har barn i Norge, så har vi tatt hensyn til dette og redusert forbudet til to år, sier Torgersen.

Ektemannen mener likevel to år er for lenge for familien fra Nærøy.

– To år er en lang tid i et forhold som er i en så tidlig fase som vi er i. Vi burde heller hatt muligheten til og vært sammen og styrket familien. Vi er sterke sammen, men tiden vil ødelegge dette, sier han.

Karleen sammen med foreldrene

LYKKELIG: Ifølge ektemannen er både han og datteren Karleen avhengige av at hun får bli i landet.

Foto: Eivind Aabakken / NRK

Vertsfamilien anbefalte å gi uriktig informasjon

Da Estoconing kom til Norge som au pair ble hun fortalt om at hun ikke skulle fortelle om sine tidligere barn.

– Jeg løy fordi jeg ble fortalt at jeg ikke trengte å fortelle om barna mine på Filippinene. Jeg visste ikke om de norske reglene, og vertsfamilien min sa jeg ikke behøvde å fortelle om barna, sier Estoconing.

Selv om hun ble anbefalt å ikke fortelle om barna, mener UDI at det er hennes eget ansvar å fortelle om livssituasjonen.

– Hun har et selvstendig ansvar for å gi korrekte opplysninger i saken, sier Torgersen.

Familien har i første omgang søkt om utsettelse, og ifølge UDI vil de få vite utfallet iløpet av kort tid.

– Vi vil ta stilling til begjæringen om utsatt iverksetting i forbindelse med klagen, og klagen kommer til å bli behandlet iløpet av kort tid, avslutter hun.