NRK Meny
Normal

Mor tvinges til å reise fra Norge tirsdag

Tirsdag morgen går flyet fra Trondheim lufthavn Værnes med Eva Estoconing og datteren Karleen, mens far blir igjen i Norge. Barneombudet foreslår en annen praktisering i slike saker enn i dag.

Eva og Kurt Ivar

Kurt Ivar Brandsvikhaug blir igjen i Nord-Trøndelag alene. Kone og datter reiser til Filipinene tirsdag fordi mor er utvist fra Norge.

Foto: Eivind Aabakken/NRK

– Jeg er fryktelig skuffet, sier Kurt Ivar Brandsvikhaug.

Han har kjempet for at kona og datteren skal få bli i Norge. Gjennom deres advokat har de bedt UDI om utsatt iverksettelse av utvisningen til også Utlendingsnemda har behandlet klagen.

Men UDI har gitt avslag.

– For streng praktisering av regelverket

Kurt Ivar Brandsvikhaug og Eva

Barneombudet mener generelt at praktiseringa av regelverket er for streng i mange utvisningssaker. Her er Kurt Ivar og Eva utenfor boligen i Nærøy.

Foto: Eivind Aabakken/NRK

Barneombudet er kritisk til dagens praktisering av regelverket i mange utvisningssaker og de har laget en rapport som viser hvordan hele familier rammes når en forelder blir utvist.

– Vi ønsker at hensynet til barna skal veie tyngre i slike saker enn det gjør i dag. Vi forstår at man er nødt til å slå ned på lovbrudd, men etterlyser andre reaksjoner som ikke har de samme alvorlige konsekvensene for barna, sier seniorrådgiver hos Barneombudet, Anders Prytz Cameron.

I 2014 fikk Grunnloven et nytt kapittel om menneskerettigheter som er basert på artikkel 3 i FNs barnekonvensjon:

«Ved handlinger og avgjørelser som berører barn, skal barnets beste være et grunnleggende hensyn, » står det i Grunnloven.

Høring i sommer

I et høringsbrev i sommer presiserer barne- og likestillingsdepartementet hvordan praktiseringa av regelverket skal være. Rapporten skal ferdigstilles og sendes FNs barnekomite i oktober.

I høringsbrevet fra departementet står det:

« Etter en endring i 2014 fremkommer det tydeligere hvilke momenter som skal tas med i et vedtak som berører barn, og det legges opp til en tredelt begrunnelse; vurdering av barnets situasjon, vurdering av innvandringsregulerende hensyn, og en avveining mellom disse.»

FNs barnekomite skal ha en ny gjennomgang av hvordan Norge oppfyller barns rettigheter i 2016. Siste gjennomgang var i 2010. Da var FN bekymret fordi hensynet til barnets beste ikke alltid ble ivaretatt.

Karleen

Karleen er norsk statsborger og reiser tirsdag til Filipinene sammen med sin utviste mor. Barneombudet mener generelt at hensynet til barn må veie tyngre i utvisningssaker enn det tilfellet er i dag.

Foto: Eivind Aabakken/NRK

Mange kontakter Barneombudet

– Vi får med jevne mellomrom henvendelser fra familier i utvisningssaker. Utvisningssaker er vanskelige og omstridte, sier seniorrådgiver hos Barneombudet, Anders Prytz Cameron til NRK.

Han viser til at Norge flere ganger er dømt i Den europeiske menneskerettsdomstolen for å krenke barns rett til familieliv.

Utvises i to år

Eva Estoconing er utvist fra Norge i to år.

UDI begrunner utvisninga med at Eva har brutt utlendingsloven og ikke oppgitt riktige opplysninger i sin søknad om au pair tillatelse.

Kurt Ivar Brandsvikhaug gruer seg til å skilles fra kone og barn tirsdag. Babyen Karleen er norsk statsborger, men han mener det er best at datteren er sammen med mor. Han fortsetter i jobben i Norge.

Brandsvikhaug har sørget for at kone og barn har et sted å bo når de kommer til Filippinene.