Kommunene taper millioner på å stå alene

En god del kommuner som velger å stå alene taper millioner tilskudd. Det skaper reaksjoner.

Per Olav Tyldum, ordfører Overhalla

Ordføreren i Overhalla Per Olav Tyldum (Sp) vil ha omkamp kamp om prinsippene i det nye inntektsystemet. Han mener det slår uheldig ut.

Foto: Eivind Aabakken/NRK

Det nye inntektssystemet for kommunene skaper reaksjoner.

For mange kommuner dreier det seg om inntektstap i millionklassen om de blir stående alene.

– Det er et signal fra staten om at de ønsker at kommunene skal slå seg sammen, sier rådmann i Ørland, Snorre Glørstad.

– Presset økonomi

– Tapstallene for Ørland er 3,5 millioner kroner årlig. sier Glørstad.

Ørland vurderer å slå seg sammen med Bjugn. Der er tapet mindre. Tilsammen kan de gå glipp av mer enn 6 millioner kroner hvert år i 15 til 20 år. Slår de seg sammen får de beholde pengene.

– Å gå glipp av nesten 100 millioner kroner over de kommende 15 til 20 år for to kommuner med presset økonomi, er krevende, sier Glørstad.

Han mener situasjonen for Ørland og Bjugn er representativt for mange små kommuner.

I anslagene fra kommunaldepartementet går det fram at Frosta får et tap på 3,8 millioner kroner, Overhalla 3,2, og Vikna 1,8, for å nevne noen av de som rammes verst.

Mange hensyn

Men det er mange hensyn å ta når slike tall skal vurderes. Vi kan se på Skaun, en liten kommune i nærheten av Trondheim. De mister 1,5 millioner kroner uansett sammenslåing eller ikke, og ytterligere 2,9 millioner om de blir stående alene, men de har en stor befolkningsvekst og vinner på det.

– Det er blant annet veksttilskuddet som neste år er på mer enn seks millioner kroner, sier ordfører i Skaun, Jan P. Husby. (Sp)

Om de slår seg sammen med kommunene rundt, må veksttilskuddet deles med dem.

– De kommunen vi har intensjonsavtale med har negativ vekst og sånn sett så blir det ikke noe veksttilskudd da, sier Husby.

Politisk kamp

Det har allerede vært en politisk kamp om inntektssystemet. Regjeringas og kommunalminister Jan Tore Sanners forslag ble justert i Stortinget og trolig stanser ikke striden med det.

– Vi får se hvor lenge Sanner sitter i den posisjonen han er i. Vi får håpe det blir styrket kommuneøkonomi tida framover også, sier ordfører i Snåsa, Tone Våg (Ap).

Ordføreren i Overhalla Per Olav Tyldum (Sp) vil ha omkamp kamp om prinsippene i det nye inntektsystemet. Han mener det slår uheldig ut.

– At man trekker penger bort fra distriktskommuner og legger inn mot storbykommuner, må vi ta en politisk kamp på, sier Tyldum.