Millioner av larver invaderer fjellbygdene

– Om vi får slike angrep over flere sesonger vil mange trær dø etter hvert, sier naturforvalter Hans Iver Kojedal.

Larver

Slik så bålpannen til familien Engzelius ut dagen etter grilling. Larvene dukker opp over alt.

Foto: Sigurd Steinum

Du husker kanskje bildene av nattsvermer-invasjonen fra Røros i fjor? En mild høst bidro til at Fjellbjørkemålerne fikk leve ut livssyklusen sin til det fulle- og dermed fikk man ekstreme tilfeller i enkelte områder i landet.

Vel, se for deg at hver «hunn» la rundt 200–300 egg hver i løpet av fjorhøsten. På Røros ser man nå resultatene av dette.

Ekstremt mange nattsvermere flommer mot lyskilder inne og ute

Slik så det ut da Fjellbjørkemålerne kom på kveldsbesøk på Røros i fjor.

– Aldri sett noe lignende

– Larvene er overalt, sier Ruth Karin Engzelius. Sammen med familien har hun innlosjert seg på ferieplassen ved Hittersjøen i Røros.

Larver

Larvene er på alle trær og grøntområder i hagen til Ruth Karin Engzelius.

Foto: Sigurd Steinum

– Jeg har aldri sett noe lignende. De henger og dingler rundt i alle bjørketrærne her. De spiser og spiser, sier Engzelius.

Truer skogen

Fjellbjørkemålernes larvestadie startet nemlig i juni, og i de høyereliggende strøkene sør i Trøndelag er det store bjørke-angrep flere plasser. Eggene som ble lagt i fjor høst klekket samtidig med at bjørkeløvet kom ut i vår.

– Vi hadde jo forventet at det kom til å bli mye egg, etter tilstandene som var i fjor. Men det er virkelig ille noen plasser. Mange av bjørkene er helt sorte. Det ser ut som om det ikke har kommet noen blader, eller at den holder på å tørke inn, men det er larvene som har tatt seg til rette, sier Hans Iver Kojedal, naturforvalter i Røros kommune.

Larver på Røros

Naturforvalter Hans Iver Kojedal ser på en oppspist bjørk i Røros.

Foto: Sigurd Steinum

Bjørketrærne lager nytt immunforsvar

Kojedal forteller at bjørkeskogen fint overlever slike insektangrep i et år eller to, men om det fortsetter over flere sesonger kan det få store konsekvenser.

– Skogen blir redusert og mange trær vil da dø. Men vi ser også at bjørka danner antibeitestoffer når det blir store angrep, og på den måten bygger den opp et slags immunforsvar. Da produserer bjørka blader disse larvene helst ikke vil spise, og det vil da bidra til å stoppe eller redusere angrepene, på sikt, sier Kojedal.

Larvene vil etter hvert slippe seg ned i vegetasjonen hvor de spinner seg inn og går over i puppestadiet. Insektet kommer ut igjen som voksen sommerfugl, og vil være i full sverming utover i september og oktober. Får disse bjørkemålerne like fine forhold som de hadde i fjor, med en lang mild høst, må vi nok forberede oss på nok en invasjon- og kanskje blir det verre enn i fjor høst.

Nattsvermere, Røros brannstasjon

Slik så Røros brannstasjon ut etter at noen hadde glemt å ta igjen et vindu i fjor høst. Nattsvermerne er nattaktive insekter og trekkes mot lyset.

Foto: Roar Dalen