Militære kolonner på E6

I kveld må det forventes militære kolonner på riksveg 3 til E6 Ulsberg og videre til E6 Verdal i nordgående kjøreretning. Vis hensyn og ikke bryt inn i kolonnene, melder vegtrafikksentralen.