Mener ventetiden er uakseptabel

Klinikksjefen ved kreftavdelingen ved St. Olavs Hospital lover nå raskere behandling av kreftpasientene.

St. Olavs hospital

St. Olavs Hospital er ett av 11 norske sykehus som bryter loven i forhold til alvorlig syke kreftpasienter.

Foto: St. Olavs Hospital

Stein Kaasa

Klinikksjef Stein Kaasa mener det er uakseptabelt at kreftpasienter må vente så lenge på behandling.

Foto: Morten Andersen

For 11 norske sykehus bryter loven i møte med alvorlig syke kreftpasienter. I Trøndelag dreier det seg om St. Olavs Hospital, Orkdal sjukehus og Sykehuset Namsos. Pasientombudet frykter at pasientene må vente lenger enn det som er forsvarlig.

Forlenger fristen

NRK avslørte i går at alvorlig syke kreftpasienter opplever at fristen for når de bør få medisinsk hjelp flyttes, og ventetida blir derfor forlenget.

Stein Kaasa er klinikksjef på kreftavdelingen ved St. Olavs Hospital i Trondheim. Han mener ventetiden er uakseptabel.

– Hvis det er slik at tidspunktet for henvisning til oss blir flyttet, er det helt uakseptabelt, mener Kaasa.

Han understreker at når det gjelder kreftpasienter og registrering av Norsk pasientregister, skjer det ved første henvisning til spesialisthelsetjenesten.

– Når ikke målet for alle

– Men vi er klar over at vi ikke når målet om behandling innen 20 dager for alle pasientene. Dette er jo målet som er satt av helsemyndighetene, opplyser Stein Kaasa.

Nå er det satt i gang et større prosjekt ved St. Olavs Hospital for å få raskere behandling av kreftpasientene.

– Vi går nå gjennom pasientforløpene til alle kreftpasientene våre. Dette skal være på plass i løpet av året. Da er målet at alle kreftpasienter skal komme til behandling i løpet av 20 dager, sier klinikksjef Stein Kaasa til NRK.