Mener skogsavfall kan bli drivstoff om ti år

TRONDHEIM (NRK): Tungtrafikk og fly kan få drivstoffet sitt fra norske skoger. Innen ti år vil NTNU ha utviklet biodrivstoff fra kvist og blad.

Professor Teres Løvås ved NTNU og stipendiat Oddgeir Tveit

LEDNINGER: Professor Terese Løvås og stipendiat Oddgeir Tveit står i naborommet og sjekker dataene til biodrivstoffmotoren de forsker på.

Foto: Stein Lorentzen / NRK

Forskerne ved NTNU mener en overgang til bioenergi er helt nødvendig for å stoppe oppvarmingen av kloden. Nå jobber de på høygir for å finne et biodrivstoff som kan revolusjonere både norsk skogbruk og globalt miljø.

Professor Terese Løvås og stipendiat Oddgeir Tveit

Professor Terese Løvås og stipendiat Oddgeir Tveit har stor tro på at Norge blir storprodusent av biodrivstoff.

Foto: Stein Lorentzen / NRK

– Nå hører vi motoren som går på andre generasjons biodrivstoff. Det er den typen biodrivstoff som produseres av avfall og biprodukter som ikke kan brukes til noe annet fornuftig. Det kan være fra skogindustrien og annet, som for eksempel papirindustrien, forteller Tove Løvås som er professor ved institutt for energi- og prosessteknikk.

Drivstoffet skal bremse global oppvarming

Innen ti år vil forskere ved NTNU ha utviklet biodiesel fra avfall og avkapp i skogbruket.

– Vi merker nesten ingen forskjell når vi kjører med biodrivstoff, sier stipendiat Oddgeir Tveit.

Dieselen Tveit og Løvås tester, er ikke produsert i Norge. Den er trolig laget av strå og halm.

– Vi ønsker å utvikle drivstoff som ikke er avhengig av store endinger på selve motoren. Det skal helst være et drivstoff som kan blandes med fossilt, og så kan man øke andelen biodrivstoff etter hvert, sier Terese Løvås til NRK.

Bra for Norge

SAS-fly

– Biodrivstoff er løsningen for flytrafikken, mener professorene ved NTNU.

Foto: Helge Lyngmoe / NRK

Forskerne mener Norge har gode forutsetninger for å starte produksjon av biodrivstoff.

– Vi har mye skog, og vi har en skogindustri som leter etter et nytt produkt som de kan bygge industrien sin på. Vi ser store muligheter for at Norge kan ha stor produksjon av biodrivstoff basert på ressurser som det er vanskelig å bruke til andre ting, sier Løvås.

Denne forskningssatsingen er viktig for fremtidens energi. Dette biodrivstoffet skal ikke basere seg på produksjon som kunne vært brukt til mat.

Fly og tungtransport

Professorene Anders Hammer Strømman og Terese Løvås ved NTNU.

Professor Anders Hammer Strømman mener det haster med å finne et miljøvennlig alternativ til fossilt diesel.

Foto: Stein Lorentzen / NRK

Forskerne på NTNU er ikke i tvil om at verden må satse også på bioenergi for å hindre global oppvarming. Vi har det egentlig fryktelig travelt, fastslår professor Anders Hammer Strømman, ved samme instutt.

– Man ser for seg at biodrivstoff er løsningen for tungtransporten. Elektrifisering og hydrogen er lovende for biltrafikk, men når vi kommer til tungtransport og fly, ser vi få andre løsninger enn biodrivstoff, sier Hammer Strømman til NRK.