Hopp til innhold

Mener superbillige togbilletter ikke hjelper for å stoppe bilveksten

Staten gir tilskudd på flere milliarder kroner til billigere billetter i kollektivtrafikken i byene de neste årene. Det hjelper lite for å nå målet om mindre biltrafikk, sier forsker.

Trondheim S

HER ER DET BILLIG: Reisende med toget fra Trondheim kan kjøpe billigbilletter på grunn av tilskudd fra staten.

Foto: Mathias Mikaelsen

CO₂ i atmosfæren
426,6 ppm
1,5-gradersmålet
+1,13 °C
Les mer  om klima

Det er ganske entydig at lave priser i kollektivtrafikken har en veldig liten effekt på bilbruken både i Norge og andre land.

Det sier seniorforsker Nils Fearnley ved Transportøkonomisk institutt (TØI).

Tilskudd fra staten gjør at enkelte billettpriser er mer enn halvert på buss og tog i Trondheim siden mars 2022. Målet er å nå målet om nullvekst i trafikken.

– Dette hadde ikke vært mulig uten støtte fra staten. Det er en politisk beslutning. Det må det fordi noen må betale et mellomledd her, sier informasjonssjef i SJ Norge, Hilde Lyng.

Fearnley mener helt andre virkemidler enn billigbilletter trengs for å stanse trafikkveksten.

Les også Her betaler de mindre enn en tredjedel for togbilletten enn reisende litt lenger nord

Reisende Trondheim S

Venter økning i biltrafikk

De neste årene kan det bli opp mot 20 prosent mer biltrafikk i og rundt de store byene i Norge, enn det var i 2020. Det skjer selv om staten bruker milliardbeløp på å stanse bilveksten.

Det viser en rapport fra Transportøkonomisk institutt, som nylig er kjent.

Staten bruker over 2,5 milliarder kroner på tilskudd til lavere billettpriser i kollektivtrafikken de neste årene i områdene rundt Trondheim, Oslo, Bergen og Nord–Jæren.

Tilleggsavtaler som dette kom på plass i byvekstavtalene etter et bompengeforlik i 2019.

Les også Biltrafikken i byene øker – mener elbileiere må betale mer i bompenger

Trafikk, E6

Billige billetter betyr lite

Veksten i antallet passasjerer med lokaltoget er på 50 prosent i Trondheimsområdet, etter at billettprisen ble satt ned. Likevel fortsetter biltrafikken å øke.

– Du får mange flere reisende når du setter ned prisen, og når du setter ned prisen så dramatisk som i Trondheim. Det er greit hvis det er det som er målet. Hvis målet derimot er å bruke det som et virkemiddel for å redusere bilbruk, så får du lite igjen for pengene.

Det sier forsker Nils Fearnley ved TØI.

Heller ikke gratisbilletter hjelper stort for å få ned bilbruken, sier han. Det er prøvd i Tallinn og Luxembourg og en del polske og franske byer.

I stedet for å redusere billettprisen har andre tiltak større virkning, som reisetida og hyppigere avganger, sier Fearnley.

Nils Fearnley, Transportøkonomisk institutt

ADVARER: Forsker Nils Fearnley advarer mot å sette ned takstene i kollektivtrafikken for å få ned bilbruken.

Foto: Transportøkonomisk institutt / Nils Kare Nesvold

Ville sett på andre virkemidler

Fearnley mener andre virkemidler trengs for å nå målet om nullvekst i biltrafikken, og han nevner flere tiltak.

– Bompenger, parkeringsrestriksjoner og betaling for parkering.

Dette er også tiltak statssekretær i Samferdselsdepartementet, Tom Kalsås, har nevnt til NRK.

– For å lykkes med å nå nullvekstmålet, er det helt avgjørende å gjøre kollektivtransport, sykling og gange mer attraktivt enn privatbilen. Restriktive virkemidler som bompengetakster og parkeringspolitikk er eksempler på virkemidler for å bremse veksten i bilbruken, sa Kalsås til NRK.

Les også Vurderer å innføre bompenger for elbiler

Bomstasjon i Grenland

– Gjør oss bekymret

Trondheim er en av storbyene der bilbruken øker.

– Vi ser trafikkvekst. Det gjør oss bekymret når vi skal levere på et mål om nullvekst, sier Oddgeir Myklebust, leder for Miljøpakkens sekretariat i Trondheim.

Han sier at det er hyggelig å se at det er vekst i reisende med toget, men at det trengs mer restriktive virkemidler. Anbefalingen de vil komme med er at bompengeprisene økes for elbiler i Trondheim.

Et forslag om dette skal legges fram for politikerne i Trondheim i år.

Oddgeir Myklebust, leder Miljøpakken sekretariat

BEKYMRET: Oddgeir Myklebust, leder for Miljøpakkens sekretariat i Trondheim ser at biltrafikken øker i byen, selv om kommunen har forpliktet seg til nullvekst innen 2030.

Foto: NRK

Pris ikke nok

Superbillige billetter i storbyene er et resultat av det såkalte bompengeforliket i 2019 mellom de fire partiene i Solberg – regjeringa. Frp fikk gjennomslag for å redusere bompengebelastningen til bilister.

Samtidig ble det satt av mer penger til kollektivtrafikk i byvekstavtalene. Både reduserte billettakster og flere avganger.

– Hvor godt virkemiddel er lavere billettpriser for å få ned bilbruken?

– Tilskudd til lavere billettpriser har hatt god effekt på passasjertallene. Samtidig vet vi at det ikke er nok i seg selv for å nå nullvekstmålet, og at kvaliteten på kollektivtilbudet er minst like viktig som pris, sier seniorrådgiver Kristin Bentdal Larsen i Samferdselsdepartementet.

Biltrafikk Trondheim

BILTRAFIKK ØKER: Biltrafikken i Trondheim fortsetter å øke, selv om det har blitt billigere å reise med buss og tog. De tre siste årene har biltrafikken økt med over 3 prosent.

Foto: NRK