Hopp til innhold

Vanlige medisiner kan gjøre influensaviruset mer aggressivt

Mange av oss bruker medisiner i det daglige liv. Nå har forskere funnet ut at flere av dem kan påvirke hvordan influensaviruset slår ut i kroppen vår.

Eldre tar medisiner som kan være farlige

BIVIRKNINGER: Fra tidligere vet man at ulike medisiner kan gi uheldige bivirkninger. Nå vet man også at en rekke medisiner har effekt på hvordan influensaviruset påvirker kroppen vår.

Foto: Kallestad, Gorm / SCANPIX

Hvert år dør omtrent tusen nordmenn som følge av influensa.

Nå har forskere ved NTNU oppdaget at diverse medisiner kan påvirke hvordan viruset oppfører seg i kroppen din.

Noen typer fører til at viruset blir mer aktivt, mens andre demper symptomene.

– Det er viktig å kartlegge dette. Dersom man har en pasient med influensa, som også bruker noen av medisinene vi har identifisert, bør man kanskje vurdere om disse i det hele tatt skal gis under sykdommen.

Det sier Magnar Bjørås til NRK. Han er professor ved det medisinske fakultetet ved NTNU.

Ned på cellenivå

Det er ofte den eldre garde som dør av et influensavirus. Mange av disse bruker også andre medisiner for ulike plager. Og nettopp derfor var det viktig å finne nye svar.

Og for å finne dem, måtte forskerne ned på cellenivå.

Ved å identifisere virkestoffer i en rekke medisiner, fant man at flere av dem reagerer med det som kalles influensa-A-virus.

Disse virkestoffene kan forandre hvordan viruset reagerer med cellene våre.

– Vi ser at en del av de forsvarssystemene man har mot virusinfeksjoner blir påvirket av ulike medisiner. Dette kan slå negativt ut ved en influensa, sier Bjørås.

Og medisinene det er snakk om, er godt brukt av mange.

Professor Magnar Bjørås og professor Denis Kainov i laboratoriet hvor de tester ut ulike medisiner på mini-lungene som de har dyrket fram

SAMARBEID: Denis Kainov og Magnar Bjørås jobber sammen med kolleger fra både Estland og Finland for å analysere de ulike medisinene.

Foto: Idun Haugan / NTNU

Høyt blodtrykk, vitaminmangel og kolesterol

Dersom du bruker medisiner mot høyt blodtrykk, hjertesvikt, kolesterol eller for å behandle mangel av vitamin B12, kan du være blant dem som får en annerledes reaksjon ved et influensatilfelle.

Men foreløpig vet ikke forskerne hvilke medisiner som gjør hva, eller hvor aktive de faktisk er når det kommer til dødsfall.

– Vi vet ikke hvordan de ulike medisinene virker inn på sykdomsforløpet og dødsraten for disse pasientene. Vår hypotese er basert på forsøk med datamodeller og i laboratoriet, sier professor Denis Kainov. Han jobber ved Institutt for klinisk og molekylær medisin ved NTNU.

Forskerne på prosjektet mener funnene gir godt grunnlag for å undersøke problematikken videre.

– Nå skal vi prøve å finne ut hvilke medisin som gir hvilke effekter, sier Bjørås.

Trenger å teste ut på folk

Steinar Madsen er hjertespesialist og medisinsk fagdirektør i Legemiddelverket. Han synes funnene er interessante. Men mener vi må være forsiktige med å trekke forhastede konklusjoner.

– Dette er laboratoriefunn. Veldig mange legemidler påvirker virus i slike forsøk. Men disse funnene må bli bekreftet, eller eventuelt avkreftet. Det gjør man gjennom undersøkelser av pasienter, sier Madsen.

Over 900.000 nordmenn bruker i dag medisiner mot høyt blodtrykk, forteller han.

Bør folk være bekymret for at medisiner kan påvirke virus og gjøre dem mer aggressive?

– Nei, det er ikke noe grunnlag for det, utfra de foreløpige funnene. Det er veldig viktig å understreke at folk ikke bør kutte ut medisiner uten å ha snakket med fastlegen sin først.