Miljøverndepartementet avviser miljøkritikk

Miljøverndepartementet avviser kritikken fra WWF, og hevder at tiltakspakken for treforedlingsnæringa er miljøvennlig.

Skog om høsten

WWF mener regjeringa har satt av for lite penger til å verne skog i tiltakspakken for treforedlingsnæringa.

Foto: Torhild Jansen

Statssekretær for Miljøverndepartementet Ellen Øseth

Statssekretær for Miljøverndepartementet Ellen Øseth avviser kritikken fra WWF-Norge.

Foto: Bjørn Stuedal / Miljøverndepartementet
Nina Jensen

Generalsekretæren for WWF-Norge var kritisk til regjeringens tiltakspakke.

Foto: WWF-Norge

Mandag la regjeringen fram en tiltakspakke som skulle snu treforedlingsnæringen, en næring som lenge har slitt med høye kostnader og lavt papirforbruk.

Regjeringen gir 750 millioner til treforedlingsnæringen

– Har miljøtiltak

Tirsdag gikk WWF-Norge ut og kritiserte regjeringen og Miljøverndepartementet for ikke å inkludere miljøtiltak i tiltakspakken.

Dette mener statssekretær i departementet, Ellen Øseth, er feil.

– Pakken er mer miljøvennlig enn den kunne blitt oppfattet som da den ble lagt fram.

–Verner skog

At det ikke er lagt inn penger til å verne skog i tiltakspakken, forsvarer Øseth med at regjeringen har foreslått øke pengene til skogvern fra 111 millioner kroner til 231 millioner kroner i statsbudsjettet.

Statsbudsjett 2013 - Skogvern

– I Sverige er det visstnok en ordning at statens skog ikke må gi erstattning for skog som blir vernet. Dette er et forslag som WWF-Norge har kommet med, som vi undersøker nærmere.

Skogsveier

– Det er bedre å utbedre skogsveier, enn å bygge nye. Da unngår man nye inngrep i naturen, og heller bygger vei der det allerede er foretatt inngrep.

Ellen Øseth mener at dette er noe WWF er enig i.

Fjerner granskog langs kysten

Et annet miljøvennlig punkt i tiltaksplanen, er tilskudd til kaianlegg.

– Det finnes mye granskog langs kysten. Dette er skog som regnes som fremmedelementer i langs kysten.

Hun mener at nye kaianlegg kan bidra til at grantrær felles, og biologisk mangfold opprettholdes.

Øseth forteller at WWF er en god partner, som kommer med mange gode innspill.