Massivt krav om folkeavstemning i høring

Et klart flertall av trønderne krever folkeavstemning i høringene som nå er kommet inn før Nord- og Sør-Trøndelag blir slått sammen til et fylke.

Høringssvar Trøndelagsutredning

Høringssvarene er kommet inn. Over 507 av 682 høringssvar krever folkeavstemning før det avgjøres om fylkene skal slås sammen.

Foto: Eivind Aabakken/NRK

Høringsfristen gikk ut like før helga. NRK har gått igjennom høringssvarene.

Det er først og fremst innbyggere i Nord-Trøndelag som krever å bli hørt før fylkespolitikerne tar en beslutning.

Her er det krav om folkeavstemning i 502 av 630 høringssvar fra kommuner, lag, foreninger og enkeltpersoner. I Nord-Trøndelag har mange valgt å delta i høringa gjennom folkeaksjonen «Ja til folkeavstemning».

I Sør-Trøndelag er det bare 5 av totalt 53 høringsinnspill som krever ei folkeavstemning.

Johannes Børstad og Anne Marit Mevassvik

Fylkesrådsleder Anne Marit Mevassvik har fått inn flere hundre høringssvar og går igjennom innspill sammen med NRKs Johannes Børstad.

Foto: Eivind Aabakken/NRK

Til nå har Arbeiderpartiet i Trøndelag stått fast på at det ikke er aktuelt med folkeavstemning og at saken skal avgjøres av de to fylkestingene i Nord- og Sør-Trøndelag i april.

Motstand internt i Ap

De møter motstand i eget parti, også fra Arbeiderpartiet i Lierne.

Går igjennom høringssvar om Trøndelag

682 høringssvar er kommet inn til fylkeskommunene i Nord- og Sør-Trøndelag tirsdag formiddag. Nå gjennomgås svarene.

Foto: Eivind Aabakken

«Lierne Arbeiderparti støtter ikke en slik prosess. Utredningen og intensjonsavtalen må legges ut til folkeavstemning i forbindelse med stortingsvalget i september 2017. En eventuell fylkessammenslutning kan da skje med virkning fra 1. januar 2019.»

Arbeiderpartiet i Lierne skriver i høringsuttalelsen at demokratiet ikke blir godt nok ivaretatt fordi dette ikke var et tema i valgkampen. Partiet viser også til at det er lagt opp til høring og innbyggerundersøkelse med svært korte frister.

Lierne Arbeiderparti mener at det er uheldig slik det er foreslått at den politiske ledelsen i fylket skal lokaliseres i Trondheim, mens administrasjonen plasseres i Steinkjer.

Positiv til sammenslåing

I Nord-Trøndelag er 65 av 630 høringssvar positiv til en sammenslåing. I Sør-Trøndelag er 29 av totalt 53 høringer positiv.

Kommunepolitikerne i Oppdal sier ja til å få et Trøndelagsfylke for å få en sterk region.

«For Oppdal som allerede er en geografisk utkant i Sør-Trøndelag, antas det at regionale, administrative enheter blir mindre tilgjengelig ved en flytting til Steinkjer. Geografisk avstand kan umiddelbart vurderes som en ulempe ved samhandling i forvaltningsnivåene. Imidlertid synes disse eventuelle ulempene å oppveies av den positive helheten som kan forventes med en sterk region etter sammenslåing av Sør- og Nord-Trøndelag.»

Anne Marit Mevassvik og Tore O. Sandvik

Arbeiderparti-toppene ønsker en sterk region og de vil ha sammenslåing av Nord- og Sør-Trøndelag. Fra venstre fylkesrådsleder i Nord-Trøndelag, Anne Marit Mevassvik og fylkesordfører i Sør-Trøndelag, Tore O. Sandvik. 94 høringssvar er positiv, mens 548 er kritisk- de fleste fra Nord-Trøndelag.

Foto: NRK

Høringsrunde er viktig

– Høringsrunden er viktig og vi har fått inn mange svar. Dette skal vi gå grundig gjennom og vi vil få en samlet vurdering av høringene til et felles fylkesting mellom Nord- og Sør-Trøndelag i mars, sier fylkesrådsleder Anne Marit Mevassvik.

I april kan sammenslåing bli endelig vedtatt i fylkestingene.

Mevassvik mener høringen og innbyggerundersøkelsen er tilstrekkelig og gir god kunnskap om hva trønderne mener.

Nye fylker

Jan Tore sanner (H)

Kommunalminister Jan Tore Sanner og regjeringa vil ha færre fylker i Norge og har oppfordret til naboprat.

Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Kommunalminister Jan Tore Sanner har oppfordret fylkeskommunene til å starte nabopraten og målet er å gjennomføre en regionreform samtidig med kommunereformen.

Regjeringa ønsker en reform med færre fylker og at flere oppgaver kan overføres til større regioner med mer ansvar.

Forslag til nye oppgaver skal legges fram for Stortinget i ei stortingsmelding våren 2016.