– Matkunnskapen i barnehagene er en skam

Barn spiser tusenvis av sine måltider i barnehagen. Nå viser en ny undersøkelse viser at personalets kunnskaper om ernæring er elendige. – En skandale, sier lege og forsker.

90 prosent av alle norske barn går i barnehage og i løpet av et barnehageliv spiser barna over 3000 måltider der. En ny undersøkelse gjort i over 100 barnehager i Trondheim konkluderer med at kunnskap om mat er så varierende at mange barnehager sliter med å oppfylle myndighetens krav til kosthold og ernæring

– Kunnskapen er altfor lav og sprikende til at norske barnehager er i stand til å følge myndighetenes kostholdsråd for barnehagebarn, sier lege og forsker ved NTNU, Charlotte Björk Ingul.

For første gang er barhehageansattes kunnskap om ernæring evaluert. 115 barnehager og 1000 ansatte deltok i ernæringsfysiolog Trude Olsens spørreundersøkelse til mastergradsoppgaven ved NTNU.

Resultatene er tildels oppsiktsvekkende. Under halvparten av de spurte visste hva "fem om dagen" innebærer. 8 av 10 trodde olivenolje inneholdt lite fett.

– Jeg trodde de ansatte hadde kunnskap om hva et fullverdig måltid er, nemlig at det skal inneholde mat fra tre ulike næringskilder, men det var det bare 18 prosent som visste, sier lege og studentveileder Charlotte Björk Ingul.

– Kan ha stor betydning for barna

Charlotte Björk Ingul

Charlotte Björk Ingul synes det lave kunnskapsnivået i barnehagen er skammelig.

Foto: Jon Arne Hoff Johansen / NRK
Berg barnehage

På Berg private barnehage i Trondheim har de en egen kokk som sørger for sunn mat.

Foto: Tone Iversen / NRK

Ingul har undervist barnehageansatte i kosthold i 14 år, og svarene de fikk inn fra barnehagene bekymrer henne.

– De viser et altfor stort sprik i kunnskapene. 88 prosent av de som svarte på undersøkelsen har ingen utdannelse innenfor dette feltet overhodet.

Noen av de ansatte hadde mer kunnskap på enkelte felt.

– Men det hjelper ikke å ha kunnskap om at barn ikke skal ha for mye salt, når man ikke vet hvilke matvarer som inneholder salt, sier Ingul.

Legen og forskeren sier dette kan ha stor betydning for barna.

– Barns matvaner dannes tidlig i livet. Barnehagene har en fantastisk mulighet til å påvirke de minste og mest sårbare i samfunnet.

Kunnskapen lavest i kommunale barnehager

90 prosent av norske barn er i barnehagen på fulltid. På de fem årene de er i barnehage spiser de mer enn 3000 måltider.

Undersøkelsen viste at i enkelte barnehager får barna sunn og variert kost, og Ingul understreker at det har skjedd mye positivt de siste 15 årene.

– Kaker, brus og saft er ute. Likevel er vi bekymret over at kunnskapsnivået ikke er høyt nok til å kunne følge myndighetenes retningslinjer for barns kosthold i barnehagene, sier hun.

Kunnskapen om kosthold er noe lavere i kommunale enn i private barnehager.

I lunsjen på Berg private barnehage i Trondheim går fiskegrateng og grønnsaker ned på høykant. Barnehagen har en kokk ansatt i halv stilling.

Frukt og grønnsaker

Under halvparten av de barnehageansatte kjente til begrepet 'fem om dagen'.

Foto: Colourbox

– Å ha en kokk borger for kvalitet, det er det ingen tvil om. Hun har ansvaret for innkjøp og menyen, i samarbeid med oss, sier styrer i barnehagen, Lisbeth Juul Helliksen.

– En skam for Norge

Nesten halvparten av barnehagene i Trondheim var med i undersøkelsen, som er den første i sitt slag i Norge.

– Hva synes du om at det er så tilfeldig hva barna våre får servert i barnehagen?

– Jeg synes det er en skandale at barns ernæring er så nedprioritert at det er opp til hver enkelt barnehage om de vil satse på maten eller ikke. Det er en skam for Norge, sier Charlotte Björk Ingul.

Hun mener vi bør ha et likt tilbud til alle barn som er i vekst.

LES: – Skolene prioriterer ikke god og sunn mat