Hopp til innhold

Ines mamma får etterbetalt en halv million kroner i omsorgslønn

Fire år gamle Ine kan ikke gå eller spise selv, men foreldrene ble nektet omsorgsstønad. Nå blir kommunen pålagt å utbetale 500.000 kroner.

Karoline Myrland Hagen

LETTET: Karoline Myrland Hagen, er svært lettet og glad. Hun håper vedtaket baner vei for andre som har syke eller sterkt funksjonshemmede barn.

Foto: Bent Lindsetmo

– Det har kostet forferdelig mye krefter. Jeg håper det kan gjøre en forskjell for alle andre som kommer etter oss. Det sier Karoline Myrland Hagen fra Trondheim. Hun er mamma til 4 år gamle Ine.

Datteren er født for tidlig og kan ikke gå og spise selv, men Trondheim kommune har nektet å gi omsorgsstønad.

Omsorgsstønad kan gis til foreldre som har særlig tyngende omsorgsoppgaver.

Vant kampen

Nå omgjør statsforvalteren (tidligere fylkesmannen) vedtaket fra Trondheim kommune. Det betyr at foreldrene kommer til å få etterbetalt 500.000 kroner i omsorgsstønad fra kommunen for perioden fra september 2018 til mars 2020.

– Jeg er så lettet. Det er som at 1000 kilo er løftet av skuldrene. Det er helt fantastisk, sier Karoline Myrland Hagen.

Glad-meldinga kom lille julaften – to og et halvt år etter at hun søkte.

Ine

BLE NEKTET OMSORGSSTØNAD: På bildet er Ine 2 år. Den blide jenta har fått intensiv trening og oppfølging mange timer hver dag fra foreldrene. Hun kan ikke spise, snakke eller gå selv.

Foto: Rita Kleven / NRK

Fjernet aldersgrense på 3 år

Kampen til Karoline Myrland Hagen har ført fram. Etter at NRK omtalte saken første gang sommeren 2019 ble reglene endret i Trondheim, Stavanger og Sandes. Aldersgrensa på tre år for barn med varige funksjonshemning ble opphevet.

Myrland Hagen håper de har banet vei for andre i samme situasjon som dem. Hun er svært skuffet over kommunen, og håper de nå endrer praksis.

– Det har fyrt opp under engasjementet mitt. Jeg er veldig skuffet over kommunen sin evne til å overse alle vedlegg og erklæringer fra spesialisthelsetjenesten som er lagt ved i saken vår. Her går det tydelig går fram at Ine har et veldig tyngende omsorgsbehov, sier hun og fortsetter:

– Kommunen har valgt å bare se bort fra det og gjøre sine egne vurderinger. Det burde ikke vært lov, sier Karoline Myrland Hagen.

Karoline Myrland Hagen

SKUFFET OVER KOMMUNE: Karoline Myrland Hagen mener det må bli en oppvask i Trondheim kommune i måten de behandler søknader om omsorgsstønad i saker som gjelder yngre barn.

Foto: Bent Lindsetmo

Etterbetaler og ser på praksis

Nå vil omsorgsstønad bli etterbetalt, bekrefter konstituert kommunalsjef ved barne- og familietjenesten, Thomas Berge Mjølhus.

– Trondheim kommune må få oversikt over vedtaket og hva det innebærer. Vi retter oss selvfølgelig etter de pålegg overordnet klageinstans setter.

– Kan flere foreldre ha krav på etterbetaling av omsorgsstønad?

– Vi tror ikke det er et veldig stort antall og vi har tett dialog med foreldrene i denne typen saker. Vi er så pass ydmyk at vi ønsker å lese vedtaket og se på intern praksis, sier kommunalsjefen.

Nye retningslinjer vedtatt

Politikerne i formannskapet vedtok å fjerne aldersgrensa på tre år i nye retningslinjer 3. mars i fjor etter at saken om Ine ble kjent. Dette står i nytt vedtak:

«Formannskapet vedtar ny retningslinje for beregning av omsorgsstønad til foresatte med særlig tyngende omsorgsarbeid. I ny retningslinje er aldersgrense for innvilgning av omsorgsstønad tatt ut».

Er praksis endret?

– Praksisen i Trondheim kommune har alltid vært at omsorgsstønad skal vurderes på individuell basis. Vi har også gitt omsorgsstønad til yngre barn under tre år. Men vi valgte å presisere det i en ny retningslinje i fjor.

Ine

GOD START PÅ NYTT ÅR: Ine har begynt i barnehage. Hun henger fortsatt etter andre barn, men innsatsen og treningen fra foreldrene gir resultater.

Foto: Privat

Mange orker ikke ta kampen

Karoline Myrland Hagen er nestleder i organisasjonen Løvemammaene som kjemper for funksjonshemmede og syke barns rettigheter i Norge. De har store plattformer på Snapchat, Instagram og Facebook.

– Kan flere være i samme situasjon som dere og ha krav på omsorgsstønad?

– Jeg vet det. Jeg har et ganske stort nettverk av foreldre med funksjonshemmede eller syke barn. Veldig mange kom til meg da saken kom på lufta første gangen. De sa at de har opplevd akkurat det samme, men at de ikke har orket å ta kampen, sier Myrland Hagen. Hun oppfordrer flere til å klage.

Selv sto hun på i over to år før omsorgsstønad nå blir etterbetalt.

– Dette betyr utrolig mye. Fra første søknad så var jeg helt sikker på at jeg hadde rett. Det er den sannheten som har fått meg til aldri å gi opp.

Karoline Myrland Hagen

GOD START PÅ ÅRET: Karoline Myrland Hagen og datteren Ine. Etterbetaling av omsorgsstønad fra 2018 til mars 2020 betyr mye. Nå går Ine i barnehagen og mor får ikke lenger denne stønaden.

Foto: Bent Lindsetmo