Hopp til innhold

Mamma til Ine (2) kunne fått omsorgslønn om hun bodde i en annen kommune

To år gamle Ine kan verken spise eller gå, og må løftes 200 ganger i døgnet. Men Trondheim kommune nekter familien omsorgsstønad – de mener Ine ikke trenger mye mer hjelp enn friske toåringer.

Ine

EI HÅND Å HOLDE I: Ine fyller tre år først om et halvt år. Hun er dermed for ung til at foreldrene kan få omsorgsstønad, ifølge Trondheim kommune. Trondheim er en av flere samarbeidende storkommuner som selv har satt ei nedre aldersgrense på tre år.

Foto: Rita Kleven / NRK

Ine løper ikke rundt som andre toåringer på hennes alder. Hun er født for tidlig og har fått diagnosen dyskinetisk cerebral parese.

– Ine er to og et halvt år. Hun kan ikke spise selv, snakke eller gå. Vi må løfte henne når hun skal forflyttes, sier mamma Karoline Myrland Hagen.

Hagen har regnet ut at hun må løfte datteren rundt 200 ganger i døgnet. Likevel nekter Trondheim kommune å gi omsorgsstønad.

Trondheim er en av flere kommuner i Norge som har satt ei nedre aldersgrense på tre år. Dermed går foreldrene glipp av en utbetaling på opptil 13.700 kroner hver måned.

– Selv om det i våre retningslinjer står at omsorgslønn er rettet mot foreldre til barn over tre år, gjør vi alltid en individuell vurdering. Vi har mange eksempler på at foreldre med barn under tre år også har fått omsorgstønad.

Det sier kommunaldirektør for oppvekst og utdanning i Trondheim kommune, Camilla Trud Nereid, til NRK.

Mener praksisen er ulovlig

Helsedirektoratet var ikke klar over denne praksisen før NRK tok kontakt.

– Man skal ikke sette ei absolutt aldersgrense, sier avdelingsdirektør i Helsedirektoratet, Helga Katharina Haug.

– Kan politikerne gjøre dette?

– Ikke ut fra det loven sier. Det er ingen avgrensning i alder i helse- og omsorgstjenesteloven, sier Haug.

Karoline Myrland Hagen

TRENGER MYE HJELP OG OMSORG: Ine løftes og plasseres i en barnestol ved spisebordet. Mamma har gjort klar blandingen med mat, som hun skal få gjennom en sonde. Slangesettet kobles til en knapp på magen.

Foto: Rita Kleven / NRK

Satte aldersgrense på tre år

Familien får pleiepenger og hjelpestønad fra Nav. Men både Trondheim kommune og Fylkesmannen har avslått søknaden om omsorgsstønad.

Det er en stønad som kan gis til familier med særlig tyngende omsorgsarbeid.

I denne saken vurderes spriket til jevnaldrende som lite.

Fra avslaget som Trondheim kommune sendte

– I avslaget fra Trondheim kommune sto det ingen ting om at det er satt ei aldersgrense på tre år. I stedet sier kommunen at Ine anses å ha et likt omsorgsbehov som friske toåringer og treåringer. Det stemmer absolutt ikke, sier Karoline Myrland Hagen.

– NRK har tatt kontakt med ti store kommuner og fått til svar at Trondheim er en av flere kommuner som har satt ei nedre aldersgrense før det gis omsorgsstønad. Hva tenker du om det?

– Det er veldig uheldig at hjelpa du skal få er avhengig av hvilken kommune du bor i. Da blir det store forskjeller i Kommune-Norge. Det er ikke bra.

Retningslinjer Trondheim

POLITIKERNE VEDTOK ALDERSGRENSE: Dette er saken fra formannskapet i Trondheim i 2005. Her vedtok politikerne at det skal gis omsorgslønn først når barn har fylt tre år. Navnet omsorgslønn er senere endret til omsorgsstønad.

Foto: Hilde Grande / NRK

Lokalpolitikerne som har bestemt

Aldersgrense for å få omsorgsstønad er satt av lokalpolitikere i Trondheim og Sandnes. Beslutningen i Stavanger er tatt av rådmannen. I alle kommunene kan det bli gjort unntak fra regelen og gitt omsorgsstønad også om barn er yngre enn 3 år.

De tre kommunene er med i et nettverk som består av ti samarbeidende storkommuner i Norge, kalt ASSS.

I Sandnes kommune vedtok politikerne å sette ei aldersgrense i fjor.

– Foreldre til alle barn under tre år må være til stede for barnet sitt og gi omsorg store deler av døgnet. Det er det som er lagt til grunn for disse vilkårene, forklarer virksomhetsleder i samordningsenheten i Sandnes kommune, Gunn B. Vignes.

– Ikke vært klar over aldersgrense

I Stavanger er dette ikke politisk vedtatt, men det har vært praktisert siden 2017.

– Dette er retningslinjer som tar utgangspunkt i en lovbestemmelse. Da kan rådmannen utarbeide interne retningslinjer, skriver kommunalsjef i Stavanger kommune, Anne Synnøve Børtveit, i en e-post til NRK.

Det er ikke satt noen aldersgrense i Tromsø, Oslo, Drammen, Fredrikstad, Bærum, Bergen og Kristiansand.

– Vi har ikke vært klar over at andre kommuner har innført aldersgrense. Det har ikke vært et tema hos oss i det hele tatt. Vi gir omsorgsstønad til foreldre som har særlig tyngende omsorgsansvar, forteller enhetsleder ved tildelingskontoret i Tromsø, Åshild Moen.

Tall som er rapportert til Helsedirektoratet viser at det ble gitt omsorgsstønad til barn i alderen 0–2 år for 75 familier fordelt på 51 kommuner i 2018.

Ine og Karoline Myrland Hagen

TRENER TRE TIMER HVER DAG: Mamma Karoline og Ine trener intensivt. Ine viser hvor sterk hun er fra denne gåstolen. Hun kan ikke snakke selv, men er blid og interessert i dem rundt seg.

Foto: Rita Kleven / NRK

– Tromsø-familie får 14.000 i måneden

Mamma Karoline Myrland Hagen fikk mange kommentarer etter at hun la ut et innlegg på Facebook for noen uker siden, etter at hun hadde fått avslaget fra Trondheim kommune på søknaden om omsorgsstønad:

«I en samtale med sosionom i februar 2019 ga hun meg klar beskjed om at Trondheim kommune pleier å gi avslag på søknader om omsorgsstønad når den omsorgstrengende er under 3 år gammel. Hun mente allikevel at vi burde søke, og klage. For avslag kom vi til å få uansett.»

Hun er med i organisasjonen «Løvemammaene», som kjemper for funksjonshemmede barns rettigheter. Karoline er fast snapper på Snapchat–kanalen «lovemammaene». Her deler 12 mammaer hverdagen sin for å bidra med åpenhet og normalisering rundt barns sykdom og funksjonshemming. De har 25.000 følgere på snap og mange som følger med på Instagram.

– Vi har kontakt med en familie i Tromsø som har en gutt på to år, og de er i omtrent samme situasjon som oss. Men de får utbetalt 14.000 kroner hver måned i omsorgsstønad, sier Hagen.

Helga Katharina Haug, avdelingsdirektør Helsedirektoratet

BER KOMMUNENE FØLGE LOVEN: Avdelingsdirektør ved avdeling for kommunale helse- og omsorgstjenester i Helsedirektoratet, Helga Katharina Haug, sier kommunene ikke kan sette egne aldersgrenser. Hun ber kommunene se på vedtak som er gjort på nytt.

Foto: Helsedirektoratet

– Kommunene må følge loven

Ine strekker på foten og hun rulles på en stor, rosa plastball. Foreldrene trener intensivt med Ine tre timer hver dag. Familien ville fått omsorgsstønad om de flyttet til en annen kommune.

– Her må det skje en endring. At alle har krav på lik hjelp uansett hvor du bor i Norge. Det er helt utrolig at det er så store forskjeller, sier Karoline Myrland Hagen.

Avdelingsdirektør i Helsedirektoratet, Helga Katharina Haug, er tydelig på at kommunene i Norge ikke kan sette en aldersgrense på tre år.

– Kommunene må se på dette på nytt. Helsedirektoratet kan ikke pålegge kommunene noe, annet enn av kommunene må følge loven, sier Haug.

Hun understreker at ingen har rett til å få omsorgsstønad. Kommunene kan velge å tilby andre tjenester. Dette kan være avlastning, praktisk bistand og hjemmesykepleie ut fra det som er hensiktsmessig for hver enkelt familie.

Det ble tildelt omsorgsstønad til 11.546 pårørende i Norge i 2018. 4522 av dem var til foreldre som har barn i alderen 0–17 år, ifølge tall fra Helsedirektoratet.

Hilde Maaø Vikan, kommunalsjef Trondheim

ALDERSGRENSE I TRONDHEIM: Kommunalsjef Hilde Maaø Vikan sier de følger vedtak som ble gjort i formannskapet i 2005. Det har blitt gjort unntak fra regelen, og det er i noen tilfeller gitt omsorgsstønad selv om barn er under tre år.

Foto: Hilde Grande / NRK

Satte aldersgrensen i 2005

Det var i 2005 at politikerne i Trondheim vedtok å sette ei aldersgrense på tre år, før foreldre får omsorgsstønad – eller omsorgslønn som det ble kalt tidligere.

Dette skjedde etter at utgiftene til omsorgsstønader hadde steget betydelig fra 1995. Her er et utdrag fra retningslinjene som ble vedtatt:

«Omsorgslønn er rettet mot foreldre til barn over tre år som har et betydelig behov for ekstra tilsyn og pleie».

Familiene som får omsorgsstønad i Trondheim i 2019 får alt fra 2600 kroner til 13.700 kroner hver måned. Dette regnes ut fra antallet timer som brukes på omsorgsoppgaver hver uke.

Camila Trud Nereid

IKKE BEHOV FOR Å ENDRE PRAKSIS: – Sett fra vårt perspektiv og tilbakemelding fra Fylkesmannen på våre vedtak, ser vi derfor ikke behov for å endre dagens praksis eller retningslinjer. Om politisk ledelse vurdere saken annerledes vil vi selvsagt gjøre det, sier Nereid.

Foto: Morten Andersen / NRK

Familien ber kommunen snu

Kommunaldirektøren for oppvekst og utdanning i Trondheim kommune undestreker at foreldrene har påklaget kommunens vedtak om avslag til Fylkesmannen.

– Fylkesmannen ga ikke foreldrene medhold i saken. Dette med henvisning til at familien allerede mottar ulike typer stønad – pleiepenger og hjelpestønad fra NAV. Barnet begynner også i barnehage nå i august, forklarer Camilla Trud Nereid

Nå ber familien til Ine om å få møte kommunen.

– Jeg håper Trondheim kommune går i seg selv og klarer å innrømme at det er en feil i systemet, som burde vært endret, sier Karoline Myrland Hagen.

Karoline Myrland Hagen

FIKK NEI TIL OMSORGSSTØNAD: Søknaden om omsorgsstønad ble avslått av Trondheim kommune. Heller ikke klagen til fylkesmannen i Trøndelag førte fram. Karoline Myrland Hagen kjenner en familie i Tromsø som er i omtrent samme situasjon. Hun forteller at de får utbetalt 14.000 kroner hver måned i omsorgsstønad.

Foto: Rita Kleven / NRK