Hopp til innhold

Trondheim fjerner aldersgrense for å få omsorgslønn

Flere kommuner fjerner aldersgrensen for å få omsorgsstønad. Familien til sterkt funksjonshemmede Ine (2) mener det er en kjempegod nyhet at også Trondheim kommune snur.

Karoline Myrland Hagen

TRONDHEIM FJERNER ALDERSGRENSE: Karoline Myrland Hagen og datteren Ine (2). Datteren kan ikke gå selv og må løftes 200 ganger i døgnet. Hagen er glad for at Trondheim kommune gjør som Sandnes og Stavanger, som fjerner aldersgrensen på tre år for å få omsorgsstønad.

Foto: Rita Kleven / NRK

NRK fortalte i går om familien til Ine (2) som har fått avslag på søknaden om omsorgsstønad. Trondheim er en av flere kommuner som har satt en aldersgrense.

Helsedirektoratet slår fast at dette ikke er lov.

I kommunene Stavanger og Sandnes lovet ordførerne mandag at aldersgrensen på tre år skal fjernes så raskt som mulig.

Nå snur også Trondheim og fjerner aldersgrensen. Dette er vedtaket som er gjort i formannskapet tirsdag:

«Formannskapet ber rådmannen se på tidligere vedtak rundt aldersgrenser og legge fram retningslinjer for beregning av omsorgslønn til foreldre med funksjonshemmede barn der aldersgrenser utgår fra bestemmelsene».

Marte Løvik, Sp

ENDRER ALDERSGRENSA I TRONDHEIM: Alle politikerne i formannskapet er tirsdag enige om at aldersgrensen for å få omsorgsstønad må bort i retningslinjene. Også Marte Løvik fra Sp, leder i Helse – og velferdskomiteen.

Foto: Petter Moen Nilsen

God nyhet for Ines mamma

– Dette er kjempegode nyheter for alle som kommer etter oss, sier Karoline Myrland Hagen.

Datteren Ine fyller tre år om et halvt år. Hun kan ikke snakke, spise eller gå, men både Trondheim kommune og fylkesmannen har gitt avslag på søknaden om omsorgsstønad. De mener Ine ikke trenger mer hjelp enn friske toåringer.

Kommunalsjef for oppvekst og utdanning i Trondheim, Camilla Trud Nereid, sier hun har sjekket praksisen som har vært i Trondheim.

– Det viser seg at retningslinjen om aldersgrense ikke har vært et absolutt krav. Ingen som har søkt om omsorgsstønad har fått henlagt saken sin bare med den begrunnelsen at barna er under tre år, sier Nereid.

Vil kommunen nå gjennomgå alle tidligere vedtak som er gjort siden 2005 for å undersøke om foreldre har fått den ytelsen de har krav på?

– Nei, ettersom vi alltid gjør en individuell vurdering vil det ikke være aktuelt hos oss, skriver hun i en e-post til NRK.

Hun sier at kommunen ikke har gått gjennom alle avslagssøknader som er gitt siden 2005. Det var formannskapet i Trondheim som for 14 år siden vedtok at omsorgsstønad skulle rettes mot foreldre til barn over tre år med varig funksjonshemning.

Stavanger og Sandnes vil endre praksis

– Man skal ikke sette ei absolutt aldersgrense ut fra det Helse- og omsorgstjenesteloven sier, sa avdelingsdirektør i Helsedirektoratet, Helga Katharina Haug til NRK mandag.

Det gjør at både Sandnes og Stavanger fjerner denne aldersgrensen.

I Stavanger var ordfører, Christine Sagen Helgø (H), ikke klar over at rådmannen selv hadde innført denne retningslinjen i 2017.

– Jeg vil ta opp saken med rådmannen slik at Stavanger får gjort endringer i retningslinjene så fort som mulig, sier Høyre-ordføreren.

Saken kommer nå opp til politisk behandling.

– Vi beklager om noen foreldre ikke har fått det de har krav på.

Sagen Helgø sier kommunen ikke har oversikt over hvor mange dette kan gjelde, men tror det er ganske få.

– Stavanger kommune må finne ut om det er familier som urettmessig ikke har fått en ytelse de har krav på. I tilfelle må vi forsøke å rette opp dette.

Christine Sagen Helgø, ordfører Stavanger

STAVANGER SNUR: Ordfører Christine Sagen Helgø (H) beklager om foreldre ikke har fått det de rettmessig har krav på. Aldersgrense på barn på tre år fjernes så raskt som mulig.

Foto: Tomas Moss

Sendte brev til helseministeren

I Sandnes vedtok politikerne ei aldersgrense i 2018.

– Vi kommer til å endre aldersgrensen og holder allerede på med å oppdatere retningslinjene, sier ordfører i Sandnes, Stanley Wirak (Ap).

– Beklager du at det ble satt aldersgrense?

– Jeg beklager hvis det har ført til at noen foreldre ikke har fått den hjelpen de skal ha. Jeg tror ikke det er tilfelle. Hvis det har skjedd skal vi rydde opp, sier Wirak. Han sier kommunen har gitt omsorgsstønad til barn også under tre år.

Leder i Kommunal – og forvaltningskomiteen på Stortinget, Karin Andersen (SV), sendte mandag et skriftlig spørsmål til helseminister Bent Høie (H).

– Loven må klargjøres slik at ulovlig forskjellsbehandling stoppes. Det må bli gjort tindrende klart for alle at det ikke er lov å utelukke familier med små barn fra denne ordningen, sier Andersen.

Tall som er rapportert til Helsedirektoratet viser at det ble gitt omsorgsstønad til barn i alderen 0–2 år for 75 familier fordelt på 51 kommuner i 2018.

Stanley Wirak (Ap), ordfører Sandnes

SANDNES SNUR: Ordfører Stanley Wirak (Ap) beklager om noen foreldre ikke har fått den hjelpen de har krav på. Aldersgrensen fjernes. Ordføreren sier at det også er gitt omsorgsstønad til barn under tre år i Sandnes.

Foto: Rune Helliesen / Rune Helliesen

Mamma til Ine vil ikke gi seg

Familiene som får omsorgsstønad i Trondheim i 2019 får alt fra 2600 kroner til 13.700 kroner hver måned. Dette regnes ut fra antallet timer som brukes på omsorgsoppgaver hver uke.

Karoline Myrland Hagen fra Trondheim håper kommunen gjennomgår alle avslag som er gitt siden 2005 til foreldre til alvorlig syke og sterkt funksjonshemmede barn. Hun tror ikke dette gjelder mange foreldre i Trondheim.

– Det hadde vært det beste i respekt for foreldre som har fått avslag og ikke orker å ta opp kampen.

Ine

INE TRENGER HJELP: Ine (2) trener tre timer hver dag sammen med foreldrene sine. Hun kan ikke snakke, spise eller gå selv. Trondheim kommune mener at spriket til andre jevnaldrende ikke er stort, og har avslått søknaden om omsorgsstønad.

Foto: Rita Kleven