Liten tillit til økonomistyringen

Styret i Helse Midt-Norge har liten tillit til styringen av St.Olavs Hospital og krever nå full kontroll over økonomien.

Styret har forventet at økonomistyringen skulle bli bedre i hele år, men i oktober kom det et overraskende underskudd på nesten 60 millioner kroner.

På styremøtet i Helse Midt-Norge fredag var styremedlem Tone Sofie Aglen ikke i tvil om at økonomistyringen ved St.Olav ikke har vært god nok.

- Slik det ser ut nå er det faktisk verre enn tidligere, sier Aglen til NRK.

Situasjonen er svært alvorlig og det blir underbygget i rapporten som ble lagt frem av internrevisjonssjef Gunnar Sørensen.

- De tiltakene som skal gjøres bør gjennomføres med en gang. Man bør vurdere organiseringen av økonomiforvaltningen og jeg foreslår at man bør styrke rutinene for regnskapsføringen, sier Sørensen.

 

Video fra Trøndelag

Arbeidet med å redde den sterkt utryddingstrua fjellreven, bærer frukter. Bestanden i Skandinavia er tredobla på ti år, men fortsatt må revene ha hjelp.
Åpen dag hos RBK på Lerkendal
Nå åpner over fire mil med nye skuterløyper i Tydal. Kommunen er den første som åpner løyper for rekreasjonskjøring i Sør-Trøndelag.