Leira gods

Leira var kirkegods i middelalderen og tilhørte erkebispesetet. Gården, med navnet Leiru, ble nevnt så tidlig som i 1277, og etter reformasjonen gikk den over til kronen. Leira var en storgård, og så sent som rundt år 1800, og etter å ha blitt delt i fire eiendommer, hadde Leren gods fortsatt 2000 dekar dyrket mark.

Leira gård
Foto: Per Kristian Johansen Hasselberg / NRK

Hør historien om Leira gods: