Laksen kan forsvinne fra populære elver

Fagfolk bekrefter at frykten for at laksen kan forsvinne fra noen av landets mest populære elver er reell. Havbruknæringa nekter for at lusa er problemet.

Laksefiske Namsen

– Problemet med lakselus kan bli så alvorlig at elvene i Trondheimsfjorden kan bli stengt for fiske. Det sier nå fagfolk.

Foto: Evind Aabakken / NRK

Lakselusa har alltid levd naturlig i sjøvann, men konsentrasjonen har økt kraftig i områder med mye fiskeoppdrett. I enkelte områder tar lusa livet av mengder med lakseyngel på vei fra elvene til havet.

Spørsmålet er hvor mye yngel som blir drept av lus, og dermed ikke kommer tilbake for å gyte i elva den kom fra.

Sportsfiskere kan fortsatt sveive inn laks i elevene rundt Trondheimsfjorden, men færre og færre. Nå frykter grunneiere og fagmiljø at det kan bli så lite laks igjen at elvene må stenges helt for fiske.

Hør radiosaken her:

LES OGSÅ: Situasjonen er veldig dramatisk

Har skjedd før

– Det har jo skjedd tidligere i Norge at elver må stenge helt, og vi har en stor utfordring med lakselusen nå, sier elveeier Gunnar Daniel Fordal.

Han sikter til Hardangerfjorden som nå er helt stengt for vanlig laksefiske.

Fordal får støtte fra forsker Pål Arne Bjørn, ved Havforskningsinstituttet, som leder det nasjonale overvåkningsprogrammet for lakselus.

Kan bli stengt

Bjørn mener det kan gå så galt at elvene rundt Trondheimsfjorden må stenges helt for fiske.

– Både vi som har det faglige rådgivningsansvaret, og forvaltningsmyndighetene har ropt et alvorlig varsko. Det er definitivt grunn til bekymring hvis vi mister kontrollen med den alvorlige lusesituasjonen, sier Bjørn.

Han peker blant annet på at lakselusa blir resistent mot medisinen som i dag blir brukt for avlusing i merdene hver vår.

Les også: Krisefiske i elvene – vurderer å stenge.

Rundt Hardangerfjorden ble den siste lakseførende elva Etneelva, stengt for fiske i år.

– Til inntil for 15–20 år siden var det mange lakseførende elver her, forklarer grunneier Vidar Børretsen.

Børretsen nevner i alt 17 elver der det var mulig å få laks, men det er ingen laksebestand i noen av de elvene lenger, de er tilnærmet utrydda. Det er kun Etne igjen.

– Har kontroll

Informasjonssjef Øyvind André Haram i Fiskeri – og havbruksnæringens landsforening, mener oppdrettsnæringa har kontroll på lakselusa.

– Det er aldri blitt brukt så mye penger på forskning, og vi ser allerede nå begynnende resultater. Vi utvikler også nye og alternative metoder for avlusing.

Haram sier det gjør at de har tro på lavere luesetall.

Oppdrettsnæringas talsmann er heller ikke enig i at lakselusa er det største problemet for villaksen.

– Jeg tror det er mer komplisert enn som så. Spør du havforskerne i Nord-Atlanteren vil de si at den største utfordringa til vill-laksen, er tilgangen på mat i havet.

Haram forteller at det har vært en nedgang i vill-laksen flere steder i verden, men at Norge skiller seg ut.

– I Norge er det minst nedgang sammenlignet med hvor intensivt havbruket er, sier Haram.

Samstemt fagmiljø

Forsker Pål Arne Bjørn vedgår at den sårbare laksesmolten er utsatt for flere farer på veg til havs. Både det internasjonale og det nasjonale fagmiljøet er enig om at lus utgjør en betydelig risiko.

– Den naturlige dødeligheten er veldig høy, og hvis lus kommer i tillegg til det så kan det redusere tilbakevandringen av gytelaks til elvene betydelig, understreker Bjørn.