Nær 11.000 laks rømte i Osen

Nærmere 11.000 laks rømte fra Bjørøyas anlegg ved Raudøya i Osen etter at en lastebåt kjørte på og ødela ei av oppdrettsmerdene i forrige uke.

Oppdrettslaks

Tellerapporten etter båtpåkjørselen ved Raudøya viser at 10.766 oppdrettslaks mangler. (Illustrasjonsfoto).

Foto: Marine Harvest

Det er ledelsen ved Bjørøya AS som skriver dette i ei pressemelding mandag ettermiddag. Den ødelagte nota ble oppdaget i en rutinekontroll dagen etter.

Ken Sverre Høstland er leder for lokaliteten ved Raudøya. Han sier det er sterkt beklagelig at skipperen ikke umiddelbart varslet om påkjørselen.

– Om vi hadde fått beskjed med én gang, kunne vi nok ha forhindret ei rømming av det omfanget vi ser nå.

I pressemeldinga skriver Bjørøya AS at tellerapportene viser 10.766 rømte laks. Det tilsvarer om lag 37 tonn.

Skadet not Bjørøya as

Bildet viser nota som er skadet.

Foto: Bjørøya AS

Full beredskap

Etter at røkterne på anlegget oppdaget skaden onsdag, ble det iverksatt full beredskap. Høstland forteller at gjenværende fisk i nota ble sikret, og gjenfangstgarn ble satt ut.

I tillegg satte innleide fiskere ut store mengder garn rundt anlegget, og en del fisk er fanget. Fisket holder frem, med økende antall garn, så lenge det gjøres gjenfangst.

Bjørøya AS ønsker et mest mulig effektivt gjenfangstfiske, og betaler fiskere 500 kroner for hver laks som fanges.

Gjennomsnittsvekta på den rømte laksen er 3,7 kilo, og er ifølge Bjørøya AS lusefri, frisk og ikke medisinert.

Politianmeldt

Ken Sverre Høstland synes det er rart om mannskapet ombord på lastebåten ikke merket at de kjørte på merden.

Han ønsker imidlertid ikke å spekulere i det, og viser til at forholdet er politianmeldt.