Hopp til innhold

Dømt for drapet på kona – anken forkastes

Lagmannsretten er ikke i tvil om at ektemannen forgifta kona og vil derfor ikke behandle en ankesak. Mannen anker beslutninga til Høyesterett.

May Irene Eliassen fra Ørland døde etter forgiftning

DØD: May Irene Eliassen hadde ei overdose med morfin i kroppen

Foto: Privat

Det var 8. april at ektemannen ble dømt til fengsel for drap og drapsforsøk på kona.

Retten mente tiltalte forgifta kona med morfin og forsøkte å forgifte henne, opplyste tingrettsdommer Eirik Lereim under gjennomgangen av dommen.

En enstemmig tingrett dømte mannen til 15 år i fengsel for handlingen.

Les også Dømd til 15 års fengsel for å ha drepe May Irene med gift. Anka på staden

May Irene Eliassen fra Ørland døde etter forgiftning

– Riktig dom

Dommen ble anka på stedet.

Nå har lagmannsretten sett på saken og vurdert at de ikke vil behandle saken på nytt.

«Det avgjørende er at det samlede bevisbildet som det er gjort rede for, etter lagmannsrettens syn ikke gir grunnlag for tvil omkring den endelige konklusjonen. Tiltalte er med rette domfelt for ett drap og ett drapsforsøk på sin ektefelle, og bevisene i saken etterlater ingen rimelig tvil omkring dette», står det i kjennelsen.

Avgjørelsen til lagmannsretten er enstemmig.

– Påtalemyndighetene har gått gjennom beslutningen som er omfattende og svært grundig. Vår oppfatning er at avgjørelsen er riktig, sier førstestatsadvokat, Unni Sandøy til NRK.

Politiadvokat Ole Andreas Aftret i samtale med bistandsadvokat Vibeke Meland. De kikker på en datamaskin. Til vestre i bildet ser vi også førstestatsadvokat Unni Sandøy. En mann er tiltalt for å ha forgiftet sin kone med morfin i Ørland kommune

Politiadvokat Ole Andreas Aftret under rettssaka. Til venstre aktor Unni Sandøy, til høyre bistandsadvokat for sønnene til avdøde, Vibeke Meland.

Foto: Bjarte Johannesen / NRK

Anker til Høyesterett

Mannens forsvarer Kristina Jørgensen, forteller til NRK at de tar saken videre.

– Vi har gjennomgått beslutningen fra lagmannsretten og denne siden er uenig i lagmannsrettens vurderinger og konklusjon. Dette vil ankes. Høyesterett vil avgjøre om lagmannsrettens beslutning står seg eller ikke, skriver Jørgensen i advokatfirmaet Wiig & Co.

Tingretten var ikke i tvil

Den drapsdømte ektemannen fortalte i retten at May Irene Eliassen ønska å dø fordi hun hadde en uhelbredelig sykdom. Dette fant ikke tingretten noen holdepunkter for å tro på.

De mener det var flere ting som talte mot at drapsofferet tok morfintablettene selv.

  • Da kvinnen lå på sykehuset i februar og det var oppdaga morfin i kroppen hennes, sa hun til sønnen at hun ikke hadde tatt tablettene.
  • Tiltalte fortalte til de han kjøpte morfinen fra at stoffet var til en kamerat som ønska å dø.
  • Da tiltalte ble pågrepet lurte han på hva som hadde skjedd med kona og nekta for at han kjente til morfinen.
  • Et vitne sa i retten at tiltalte hadde sagt at han mente sønnene til avdøde kunne ha gitt henne morfinen.

Les også Lydopptak om morfin:– Æ har itj tatt nå, æ har itj tatt nå

En person holder sine hender sammen. vedkommende sitter og er iført blå jeans og en grønn genser

Lagmannsretten skriver at de har satt seg inn i, og vurdert, tiltaltes forklaringer til politiet og tingretten.

Forklaringene er uforenlige med det hendelsesforløp lagmannsretten har funnet bevist, og ytterligere kontradiksjon omkring dette i form av en muntlig ankeforhandling, vil etter lagmannsrettens syn med sikkerhet ikke føre til noe annet resultat.

200 mg Dolcontin tablett. Morfin.

Den dømte ektemannen forklarte at han ved to anledninger kjøpte morfintabletter av denne typen i rusmiljøet i Trondheim.

Foto: Politiet