Hopp til innhold

Siste tog har gått – nå blir nedlagte spor turistattraksjoner

Kultursjefen nekter å la gamle sviller gro igjen. Nå jobber hun for å gjøre en fem mil lang nedlagt jernbane til et attraktivt turistmål.

Siri Hongseth på jernbanestien i Overhalla

JERNBANESTI: Kultursjef Siri Hongseth i Overhalla vil ikke la gamle jernbanespor gro igjen. De siste årene er det laget over 50 stier på nedlagte jernbanestrekninger i Norge som her på Namsosbanen.

Foto: Espen Sandmo / NRK

Det er lenge siden siste tog gikk på den gamle Namsosbanen, som snor seg langs en av landets beste lakseelver, Namsen. Ivrige laksefiskere kan allerede overnatte i gamle jernbanevogner på den nedlagte banen.

Nå vil kultursjef Siri Hongseth i Overhalla også ha turfolket inn på det gamle togsporet.

Fire kilometer tursti ble nylig åpnet, og målet er at hele den fem mil lange togstrekningen fra Namsos til Grong skal rustes opp til å bli et turistmål for turister fra hele verden.

– Den nedlagte jernbanestrekningen mellom Namsos og Grong har potensial til å bli en virkelig turistattraksjon i framtida. Her er utallige turmuligheter, fiske i Namsen, og andre attraksjoner, mener Hongseth.

Erlend Garåsen

ENTUSIAST: Erlend Garåsen er en av landets fremste jernbanekjennere, og tror en jernbanesti langs Namsosbanen kan bli en turistattraksjon.

Foto: Jon Arne Hoff Johansen

50 jernbanestier i Norge

De siste årene er det laget over 50 stier rundt om i Norge der jernbanen tidligere gikk. De aller fleste på Østlandet, og på de aller fleste stedene er både skinner og sviller for lengst borte.

Jernbaneentusiast Erlend Garåsen har siden 2012 jobbet med dette. Han har skrevet bok, laget egen nettside, og driver med turguiding i nedlagte jernbanespor.

Garåsen er en av landets fremste jernbaneentusiaster. Han sier turstier langs jernbanetraseer blir bare mer og mer vanlig, og etter hvert veldig populære.

– Etter at jeg ga ut ei turbok om temaet, har det virkelig tatt av. Mange har benyttet den på ferietur i Norge, og det har skapt stor interesse, sier Garåsen.

Han legger til at det ofte er Bane NOR, Miljødirektoratet og Statens vegvesen som går inn og lager slike turveier.

– Mange av jernbanetraseene går jo i tillegg i flott natur. Blant annet Mjøstråkk fra Hamar langs Mjøsa i et tidligere utilgjengelig område. Vi har også Vormtråkk fra Minnesund til Eidsvoll, og ikke minst den planlagte jernbanestien langs Kragerøbanen, forteller Garåsen.

Han har også stor tro på planene om jernbanesti fra Namsos til Grong.

– Det er spennende planer, selv om det fortsatt er delte meninger om det skal være mer dressintrafikk der, og om det skal gå museumstog på banen. Men når forfallet har kommet så langt som det har gjort, er det bedre å bruke den til turveier, mener han.

– En turvei langs Norges viktige lakseelv, Namsen, må jo være noe å reklamere for. Og mange av turveiene er jo blitt rene turistattraksjoner ellers rundt om i landet, sier Erlend Garåsen.

Bjørn Strand på Jernbanestien i Overhalla

DAGLIG TUR: To ganger om dagen går Bjørn Strand tur langs den nye Jernbanestien i Overhalla.

Foto: Espen Sandmo / NRK

To ganger om dagen

Tilbake i Overhalla treffer vi Bjørn Strand som to ganger om dagen går langs deler av den nye stien med hunden sin.

– Det er blitt så fint etter at de gruset opp jernbanesporet fra Øyesvoll og oppover mot Ranemsletta. Det er mange som bruker stien, både gående og syklende, og jeg går her minst to ganger daglig, sier Strand til NRK.

Siri Hongseth håper til slutt at hele den 52 kilometer lange Namsosbanen fra Namsens utløp til Grong, kan bli tatt i bruk som tursti om noen år.

– Nå har vi så langt gruset opp fire kilometer, og i Namsos er det jo også laget en fin sti helt opp til flyplassen. Vi får ta en etappe i året, og jeg vet også at Grong har lignende planer, sier hun.

Også Bane NOR Eiendom er positiv til at nedlagte jernbanetraseer blir fine turstier.

– Vi er positive til at det blir offentlig tursti eller gang- og sykkelvei i de nedlagte jernbanesporene i Overhalla kommune. Namsosbanen er som kjent formelt nedlagt av Stortinget. Derfor vil vi møte Overhalla kommune for å diskutere etterbruk, og hvordan de kan bruke de arealene som ligger i kommunen, opplyser regionleder Jan Lutterloth til NRK.