– Denne banen er ikke nedlagt

Namsosbanen er ikke brukt til persontrafikk siden nyttårsaften 1977. Nå krangler Namsos kommune og Jernbaneverket om den er nedlagt eller ikke.

Høst på Namsosbanen

– Så lenge det ikke er fattet en politisk beslutning om nedleggelse, er det ikke umulig at det blir gjenopptatt trafikk her i framtiden, sier kommunikasjonsdirektør i Jernbaneverket, Svein Horrisland.

Foto: Oddvar Markussen

Loven sier at så lenge jernbanen brukes til samfunnsnyttig samferdsel, trenger ikke Jernbaneverket å betale eiendomsskatt.

Namsos kommune mener jernbanen ikke er i bruk, og dermed er skattepliktig. Jernbaneverket insisterer derimot på at strekningen ikke er nedlagt.

Nå blir dette en sak for regjeringen.

– Gjengrodd av trær

En skrue løs på Namsosbanen

Ingen har så langt beskyldt hverandre for å ha en skrue løs i skattetvisten.

Foto: Ellen J. H. Olsen

Det siste persontoget kjørte mellom Namsos og Grong nyttårsaften 1977, og de siste årene har det heller ikke gått godstog på jernbanen helt ned til Namsos.

Økonomisjef i Namsos, Kjellrun Gjeset Moan, synes det ser ut som om strekningen er nedlagt.

– I dag er det asfaltert veier over jernbaneskinnene flere steder. I tillegg er banen gjengrodd av trær, sier hun.

Kommunikasjonsdirektør i Jernbaneverket, Svein Horrisland, er av en annen oppfatning. Han understreker at banen ikke er formelt nedlagt.

– Namsosbanen er fortsatt en del av det nasjonale jernbanenettet. Så lenge det ikke er fattet en politisk beslutning om nedleggelse, er det ikke umulig at det blir gjenopptatt trafikk der i framtiden, sier han.

I midten av november ble ei jernbanebru fjernet ved Melhus i Overhalla. Brua ble fjernet og jernbanesvillene løftet vekk, slik at lastebiler kan passere under. Alt kan legges tilbake dersom det skulle bli behov for Namsosbanen igjen.

Vil ha prinsipiell avklaring

I og med at partene ikke har kommet til enighet i saken, har Jernbaneverket søkt råd hos aktuelle departementer.

Jernbaneverket sier de ikke er bekymret for utgiftene, men for at liknende situasjoner skal oppstå i framtiden.

– Vi synes det er viktig å få en prinsipiell avklaring av hva som er riktig i denne sammenhengen, sier Horrisland.

Om det blir skatt eller ikke avgjøres på nyåret.