Lærerstreiken: Sjekk din skole

Noen skoler blir helt stengt dersom streiken varer til skolestart, men ved flere skoler skal elevene møte opp på mandag. Sjekk din skole her.

Streikevakter på Blussuvold Ungdomsskole

Streikevakter ved Blussuvoll ungdomsskole. Skolen kan bli helt stengt fra mandag.

Foto: Jørgen Pettersen / NRK

Fredag ble det kjent at ytterligere 69 skoler blir tatt ut i streik fra torsdag 21. august. Dette betyr at 7.700 lærere kan være i streik dersom konflikten ikke blir løst.

NRK har sjekket hvordan de ni skolene som allerede er tatt ut i Trøndelag forholder seg fra mandag 18. august.

Nord-Trøndelag:

Steinkjer videregående skole
Konsekvensene av streikeuttaket vil redusere driften på Steinkjer videregående skole. Elevene ved skolen starter førstkommende mandag, men vil bli permittert fra hele programområder til enkelte fag, dersom streiken vedvarer.
Les mer om hvordan streiken ramme Steinkjer VGS her.

Sør-Trøndelag:

Charlottenlund videregående

Elever ved Charlottenlund videregående skal møte opp på skolen mandag.

Foto: Hege Tøndel Jonli / NRK
Trondheim Katedralskole

Det kan bli tomt i korridorene på Trondheim Katedralskole.

Foto: NRK

Charlottenlund videregående skole
Elevene ved Charlottenlund videregående skole møter opp til skolestart på mandag. De møter opp ved skolens kantine, der de får beskjed om hvordan opplegget blir videre. Les mer om hvordan streiken ramme Charlottenlund VGS her

Melhus videregående skole
På Charlottenlund videregående skole møter elevene som vanlig opp til skolestart på mandag. Eventuelle endringer vil bli lagt ut på skolen sin hjemmeside.
Les mer om hvordan streiken ramme Melhus VGS her.

Strinda videregående skole
Elevene på Strinda videregående skole møter opp etter oppsatt plan, førstkommende. Eventuelle endringer vil bli avklart nærmere skolestart.
Les mer om hvordan streiken ramme Strinda VGS her.

Trondheim katedralskole
Elevene på Trondheim katedralskole møter opp til vanlig tid på mandag.
Les mer om hvordan streiken ramme Trondheim katedralskole her.

Blussuvoll ungdomsskole
Blussuvoll stenger skolen dersom streiken vedvarer til skolestart.
Les mer om hvordan streiken ramme Blussuvoll skole her.

Charlottenlund ungdomsskole
Skolestarten utsettes så lenge lærerne ved skolen er i streik.
Les mer om hvordan streiken ramme Charlottenlund ungdomsskole her.

Enhet for voksenopplæring
Streiken medfører et svært begrenset undervisningstilbud for elevene ved Enhet for voksenopplæring.
Les mer om hvordan streiken vil ramme Enhet for voksenopplæring her.

Markaplassen skole
Skolen vil bli stengt frem til streiken er over. Skolen vil komme tilbake med info om ny skolestart så fort streiken er over.
Les mer om hvordan streiken vil ramme Markaplassen skole her.

Rosenborg skole
Dersom streiken ikke trappes opp, vil skolen kunne gi elevene et begrenset undervisningstilbud. Elevene møter opp til skolestart på mandag, uansett.
Les mer om hvordan streiken vil ramme Rosenborg skole her.

Disse skolene kan bli tatt ut fra torsdag 21.:

Antall lærere i parantes.

Sunnland skole i Trondheim kommune (33)

Sverresborg skole i Trondheim kommune (32)

Hoeggen skole i Trondheim kommune (26)

Gauldal videregående skole (34)

Gimse ungdomsskole i Melhus kommune (36)

Egge ungdomsskole i Steinkjer kommune (31)

Steinkjer ungdomsskole i Steinkjer kommune (46)

Thora Storm videregående skole i Sør-Trøndelag (79)

Byåsen videregående skole i Sør-Trøndelag (97)