Kroppanbrua

Den første Kroppanbrua ble åpnet i 1975 og hadde ett kjørefelt hver vei. Men trafikkøkningen var så kraftig at i 1979 måtte de utvide til tre felt, der midfeltet byttet kjøreretning alt etter om rushtrafikken gikk inn eller ut av sentrum. Det gikk ikke bra, og resultatet var flere ulykker, også dødsulykker. Derfor ble det bygget ei ny bru ved siden av den gamle i 1991, også den med tre kjørefelt.

Kroppanbrua
Foto: Pål Otto Sørensen

Hør historien om Kroppanbrua: