Krevende å komme inn på NTNU

Fem av de ti studiene med høyest snitt i Norge ligger hos NTNU i Trondheim, det viser tall fra Samordna opptak.

Sommerkveld på Gløshaugen

NTNU har noen av studiene med høyest snitt i landet.

Foto: Sven-Erik Knoff

De studiene med høyest snitt ved universitetet er nanoteknologi, industriell økonomi og medisinstudiet. Berit Kjeldstad, prorektor for utdanning og læringskvalitet forklarer at disse studiene stort sett alltid har vært attraktive.

Prorektor Berit Kjeldstad

Prorektor ved NTNU, Berit Kjeldstad er godt fornøyd med årets opptak.

Foto: Kallestad, Gorm / SCANPIX

– Vi dimensjonerer studier ut fra hvor stor kapasitet vi har til å utdanne og hva markedet har behov for. Når det er veldig mange søkere så øker poengene, forklarer Kjeldstad NRK.

Men også andre program gjør det svært bra. NTNU satser på lektorutdanningen. Her går opptakskravene opp ved nesten alle program. Det nye programmet for kroppsøving og idrett har for eksempel solide 55,7 poeng for ordinært opptak, og 49,6 poeng for førstegangsvitnemål.

Populær studentby

Men likevel blir det stadig mer populært å studere ved NTNU, og antallet søkere har økt med over 1000 personer siden i fjor. Over 8000 personer har fått tilbud om studieplass, og det er nesten 300 flere enn i fjor.

– Vi er veldig fornøyd med opptaket, det er gledelig å se at vi har så mange søkere. Samtidig er det alltid litt spennende hvert år å se hva ungdommene velger, sier Kjeldstad.

Kjeldstad mener både NTNU og HiST har tilbud som dekker de fleste områder, og synes det er bra at studentene kommer til Trondheim.

– Studentene ønsker kvalitet i studiet, og det sier de til oss. Det er ikke å legge skjul på at Trondheim er en populær studentby, sier Kjeldstad.

3700 studenter har fått plass ved Høgskolen i Sør-Trøndelag, og 1600 studenter har fått tilbud om studieplass ved Høgskolen i Nord-Trøndelag.

Flere jenter

Kjønnsbalansen ved hele NTNU lå i fjor på nesten nøyaktig 50/50 for gutter og jenter når man ser på det samlede antallet studenter. Ved opptak i år er jenteandelen blant dem som tilbys plass 52,5 prosent.

– Vi ønsker så mange som mulig velkommen til høsten, og vi håper alle takker ja til studieplassen, avslutter prorektoren.