NRK Meny
Normal

Kreftrapport kommer i dag

I dag offentliggjøres rapporten om krefthyppigheten blant tidligere ansatte og studenter ved NTNU sine laboratorier på Rosenborg i Trondheim.

Ivar Størseth
Foto: Rune Kjær Walberg / NRK

Det var på slutten av 1990-tallet at det ble kjent at flere personer med tilknytning til de kjemiske laboratoriene hadde fått kreft.

Det er knyttet stor spenning til hva undersøkelsen vil vise.

Flere døde

- Jeg er glad man får alle kortene på bordet og at man ser om det er en sammenheng mellom de mange krefttilfellene og arbeidet som ble gjort på laboratoriet på Rosenborg, sier Ivar Størseth.

Han  var biologistudent ved NTNU sine laboratorier på Rosenborg tidlig på 1990-tallet. Senere utviklet han blodkreft, som han nå er friskmeldt fra. At kreften kunne ha en sammenheng med studietida på Rosenborg gikk opp for han da det ble kjent at også flere personer med tilknytning til lokalene hadde fått kreft og at flere døde.

Selv om noen av de som har blitt ramma av kreft har fått erstatningsbeløp fra staten i ettertid har ledelsen ved NTNU har måtte tåle kritikk for å ha lagt lokk på saken:

-  Det er mye i den saken her som jeg ikke synes er så bra. Jeg synes at man burde ha handlet mye mer resolutt og handlet mye tidligere. Det må NTNU stå til ansvar for, sier Størseth.

Rapporten kommer i dag

Og idag kommer rapporten som er et samarbeid mellom NTNU, Statens arbeidsmiljøinstitutt og Kreftregisteret. Her kartlegges kreftforekomsten blant 7600 ansatte og studenter som har vært innom laboratoriene fra 1976 til 2000.

Det er knytta stor spenning til om det blant disse er markant flere krefttilfeller enn normalt i befolkningen.

Størseth håper rapporten vil oppklare sammenhengen mellom skadelige stoffer ved Rosenborg-labben og alle krefttilfellene:

- Det er bra at de gjør det nå, men kanskje kunne folk ha blitt reddet dersom man hadde gjort denne undersøkelsen tidligere, sier Størseth.

Usikkert antall

I dag er det usikkert om hvor mange som kan være berørt av giftstoffene og det er ventet at flere saker kan komme i etterkant. Størseth mener rapporten kommer i seneste laget:

I tillegg har regjeringen satt ned et granskningsutvalg som skal legge fram sin rapport til sommeren.

Bakgrunnen for saken er som kjent mistanken om at enkelte ansatte og studenter som jobbet på Rosenborg på 1970- og 1980-tallet ble utsatt for skadelige stoffer eller stråling, slik at de senere utviklet kreft.

I forskningsprosjektet som nå presenteres er krefthyppigheten blant vel 7.600 personer som har studert eller arbeidet på Rosenborg i perioden 1976 til 2000 kartlagt ved hjelp av det nasjonale kreftregisteret. 

Video fra Trøndelag

Lørdagens forestilling ved Kystens arv regnet nesten bort
Foto: Tom Modell Alte
Se vår "timelapse" av juliværet i Trøndelag
Promo folkemøte fra Kimen på Stjørdal