Normal

Kraftselskap fikk sms-bot

I fjor sendte selskapet Trondheim Kraft sms til 1200 tidligere kraftkunder. Nå legger de seg flate for Forbrukerombudet.

Trondheim Kraft

Trondheim Kraft sendte sms til 1200 tidligere kunder i fjor høst. Nå må de betale bot for brudd på markedsføringsloven.

Foto: NRK

Janne Tjomsland

Kommunikasjonsdirektør i Trondheim Kraft, Jeanne Tjomsland, sier de vedtar bota, og vil legge om markedsføringsrutiner heretter.

Foto: Privat

– Boten er akseptert og pengene er sendt til betaling til fristen, sier kommunikasjonsdirektør i Trondheim Kraft, Jeanne Tjomsland.

Forbrukerombudet har gitt Trondheim Kraft ei bot på 60.000 kroner for brudd på markedsføringsloven. Bakgrunnen er at selskapet i fjor høst sendte ut sms til 1200 tidligere strømkunder, i håp om å få de tilbake som kunder til selskapet.

Trondheim Kraft vs. TrønderEnergi

Bota skriver seg fra en krangel om strømkunder mellom Trondheim Kraft og TrønderEnergi marked i fjor høst.


Det var Trondheim kraft som først klagde konkurrenten TrønderEnergi marked inn for Forbrukerrådet, fordi Trondheim Kraft mente TrønderEnergi marked hadde kapret kunder fra dem på uredelig vis.

Deretter sendte Trondheim Kraft sms til kundene, i håp om å få dem tilbake.

– Da vi fikk varsel om denne boten fra Forbrukerombudet i februar, var det veldig overraskende for oss. Vi trodde vi hadde lov til å sende sms til disse kundene. Men der tok vi altså feil, sier Tjomsland.

Skjerpet med 10 000

Forbrukerombudet sier meldingene var et brudd på markedsføringsloven, fordi kundene ikke hadde gitt forhåndssamtykke til slik markedsføring.

– Det er ikke lov til å sende ut reklame i sms til forbrukere uten at du har innhentet et samtykke på forhånd. Dessuten hadde de heller ikke gitt disse personene muligheten til å reservere seg mot reklame, og det er også et krav at du har muligheten til å velge å ikke få reklame, sier forbrukerombud Gry Nergård.

Opprinnelig størrelse på boten som ble varslet i februar var 50 000 kroner, den ble skjerpet til å endelig lande på 60 000 kroner.

Legger seg flate

– Som en konsekvens av dette legger vi om rutinene våre og må ha et klarere skille mellom hva som er markedsføring og hva som er kundekommunikasjon. Det er slik at kundekommunikasjon kan man fritt sende til kunder. Mens man må ha samtykke fra kunder på forhånd dersom det kan karakteriseres som markedsføring, sier Tjomsland.

Konflikten mellom de to kraftselskapene ligger flere måneder tilbake i tid. Når det gjelder klagen Trondheim Kraft opprinnelig sendte Forbrukerombudet om TrønderEnergi, har ikke Forbrukerombudet funnet grunn til å sanksjonere TrønderEnergi.

– TrønderEnergi har innrettet seg etter de punktene vi har tatt opp med dem. Vi har ikke funnet grunn til bøtelegging eller å ilegge TrønderEnergi sanksjoner, sier juridisk rådgiver i Forbrukerombudet, Brit Røthe.