Hopp til innhold

Tidenes største trygdesvindel

I 2014 svindlet nordmenn Nav for 271 millioner kroner. Til tross for at færre personer anmeldes, øker summene de svindler for.

Trygdesvindel

SVINDELREKORD: Også i Trøndelag har trygdesvindlingen økt betraktelig.

Foto: Grafikk:Tor René Stryger / NRK

På landsbasis er det samlede beløpet, som er en økning på omkring 33 millioner fra 2013, det største Nav har anmeldt i løpet av ett år noensinne. Det melder Nav i en pressemelding tirsdag.

Straffes strengt

Ifølge avdelingsdirektør Gaute Øren i Nav Kontroll Midt gjelder størsteparten av svindlingen arbeidsavklaringspenger. Både dagpenger og arbeidsavklaringspenger krever at man sender meldekort og oppgir antall arbeidstimer til Nav, men det er ikke alle som svindler med overlegg.

– Vi avdekker vesentlig flere feilutbetalinger enn det som anmeldes til politiet, sier Øren.

I hvert tilfelle kreves gjeldende beløp tilbake, og i visse tilfeller kan tilbakebetalingen bli ekstra kostnadsfull.

– I sakene hvor det er utvist grov uaktsomhet eller forsett gis et rentetillegg på 10 prosent, sier Øren.

Dersom man blir tatt for trygdesvindel, kan konsekvensene bli enda mer alvorlige.

– Trygdesvindel straffes strengt, og all svindel av beløp over grunnbeløpet på 88 370 kroner gir automatisk fengsel, opplyser Øren.

Vil avsløre flere

Nav varsler flere og mer effektive kontroller i framtida. Ifølge Øren skal en ny ordning gjøre det enklere å få bukt med trygdesvindlere i 2015.

– Allerede fra 1. januar i år trådte A-ordningen i kraft. Den pålegger alle arbeidsgivere å gi månedlige inntektsopplysninger til Skatteetaten. Disse opplysningene kommer vi til å bruke i vårt kontrollarbeid, forklarer Øren.

Nav vil også bruke 2015 til å forbedre samarbeidet med andre offentlige etater, som Arbeidstilsynet.

– Det er blitt gitt klare føringer fra politisk hold om prioritere dette. På den måten vil vi kunne avdekke flere og større saker innenfor organisert kriminalitet, sier Øren.

Betydelig økning i Trøndelag

I fjor ble 39 personer i Nord-Trøndelag anmeldt for å ha svindlet til seg over syv millioner kroner. Dette tilsvarer nesten en dobling av beløpet som ble svindlet der i 2013. I Sør-Trøndelag er totalt 65 personer anmeldt for svindel av et samlet beløp på nær 12,4 millioner kroner. Dette er en økning på 3,2 millioner fra året før.

Øren mener økningen av anmeldelser skyldes en forbedret evne til å prioritere de alvorligste tilfellene. Dette gjøres gjennom ordinær saksbehandling i Nav, maskinelle kontroller som samkjører registre, både internt i Nav og mot Skatteetaten, samt gjennom meldinger og samarbeid med andre offentlige etater.

– I tillegg får vi tips fra publikum. Med effektive kontrollmetoder avdekker vi stadig større saker, sier han.