Kong Carl Johans arbeidsstiftelse

I september 2013 var det kroken på døra for Kong Carl Johans arbeidsstiftelse i Trondheim. Der har mange av Trondheims tyngste rusmisbrukere fått omsorg og tak over hodet. En institusjon med lang historie, er nå selv historie.

Carl Johans arbeidsstiftelse
Foto: Kjetil Nesgård / NRK

Kong Carl Johans Arbeidsstiftelse

Kong Carl Johans Arbeidsstiftelse

Foto: Schrøder / Sverresborg Trøndelag Folkemuseum

Hør: