Kommuner sparer millioner på lavere sykefravær

De fem kommunene Snåsa, Askim, Jevnaker, Midsund og Dovre sparer over 30 millioner kroner i året på lavere sykefravær, viser samfunnsøkonomiske beregninger fra KS.

Sykepleier Linda Reitaas er gravid og får andre oppgaver i en periode på sykeheimen i Snåsa i stedet for å være hjemme.

Bare i Snåsa sparer kommunen fem millioner kroner i året fordi de har klart å kutte sykefraværet fra 8,2 til 5,03.

Her oppmuntres sykmeldte til å gå på jobb og heller gjøre lettere arbeidsoppgaver en periode.

Mye å spare

Arbeids – og velferdsdirektør i NAV; Sigrun Vågeng, er imponert over det de har fått til i Snåsa.

– Dette tallet fem millioner spart i Snåsa kommune viser at det utgjør en stor del av det kommunale budsjettet. For samfunnet er det et kjempetap når så mange er borte fra jobben hver dag. Derfor må vi fortsette arbeidet for å få ned sykefraværet. Jeg blir glad når jeg hører eksempler fra Snåsa der de har fått det til. Ikke minst for innbyggerne som har fem millioner kroner mer på kommunebudsjettet enn de ellers ville hatt, sier Vågeng.

Flere enn før er på jobb i Askim, Dovre, Jevanker og Midsund. Det gjør at de sparer årlig til sammen 30 millioner kroner, viser samfunnsøkonomiske beregninger gjort av KS for NRK. (Se egen faktaboks til høyre)

Beregningene viser merkostnadene med fraværet og tap av kvalitet i tjenestene og ikke penger som kommer inn til kommunekassa.

Fra venstre Jon Martin Seem, Ingar Sandnes og Svein Erik Opheim.

Sykefraværet blant kommuneansatte i Snåsa er lavt. Men i hele kommunesektoren har sykefraværet økt til 9,6 prosent. Det er et langt høyere fravær enn i bygg- og anleggsbransjen og industrien. Fra venstre Jon Martin Seem, Ingar Sandnes og Svein Erik Opheim.

Foto: Rita Klreven/NRK

Høyt sykefravær bekymrer

Det arbeides iherdig for å få ned sykefraværet i kommunene. Likevel er 36.000 kommunalt ansatte borte fra jobben daglig, viser tall fra KS.

Sykefraværet var på 9,6 prosent blant de 377.000 årsverkene i kommunal sektor i 2017.

Anne-Cathrine Hjertaas

Avdelingsdirektør i KS, Anne-Cathrine Hjertaas, sier det jobbes kontinuerlig for å få ned sykefraværet i kommunal sektor. Hun sier høyt sykefravær bekymrer ledelsen i kommunene.

Foto: Terje Lien/Kommunal Rapport

– Det er mange og det er et høyt tall. Det bekymrer kommunens ledelse. Når vi spør våre rådmenn om hva som er de største utfordringene, så peker de på sykefraværet. Vi vil jo ikke at så mange skal være borte fra jobben hver dag, sier avdelingsdirektør i KS, Anne-Cathrine Hjertaas.

I industrien og bygge- og anleggsbransjen er sykefraværet langt lavere og det egenmeldte og legemeldte fraværet var på 5,9 prosent i fjor, viser tall NAV la fram torsdag.

Hjertaas sier kvinner har et høyere sykefravær enn menn i Norge og andre land, og at det er en forklaring på ulikheten i fravær i industrien og i kommunal sektor.

Sykmeldte må møte på jobben

Rådmann i Snåsa, Truls Eggen, sier at kommunen måtte sette inn sterkere virkemiddel for å lykkes med å få ned fraværet.

Sykefraværet er det laveste på 20 år.

Ledermøte Snåsa

Her får avdelingslederne i Snåsa den gode nyhetene av rådmann Truls Eggen. Kommunens arbeid har gitt resultat. De har klart å få ned sykefraværet til 5 prosent i samarbeid med alle ansatte, NAV og bedriftshelsetjenesten.

Foto: Rita Kleven/NRK

Mens sykmeldte før kunne være hjemme, må det nå avklares med nærmeste leder.

På sykeheimen på Snåsa er det ei liste med alternative oppgaver som ansatte kan gjøre om de ikke er helt i form.

– Folk skal være hjemme hvis de har en smittsom sykdom. Men ellers er det mye ansatte kan gjøre. Oppgavene står i kø på travle hverdager, sier Eggen.