Hopp til innhold

Utbetalinger til sykepenger har økt kraftig: Nav er bekymret

Økninga er særlig stor i gruppen psykiske lidelser og muskel- og skjelettlidelser.

Nav-logo på vinduer på Nav-kontor.

Nav I 2023: Det ble utbetalt 1,1 millioner kroner hvert minutt gjennom året i fjor.

Foto: Fredrik Hansen

I 2023 økte utbetalingene til sykepenger til 61 milliarder.

Det er en vekst på 16 prosent sammenligna med året før. 628.900 personer mottok sykepenger, ifølge ei pressemelding fra Nav.

Overraskende utvikling

– Vi blir flere alderspensjoner i fylket hvert år framover, og det er forventet at utbetalingene til alderspensjon øker. Utviklinga vi ser i sykefravær og sykepengeutbetalingene er derimot overraskende.

Det sier direktør Torbjørn Aas i Nav Trøndelag.

Torbjørn Aas

Torbjørn Aas er bekymret for utviklinga.

Foto: Magnhild Øwre / NRK

Her var det 17 prosent økning i sykepenger fra 2022. Med unntak av seks kommuner øker utbetalingene til sykepenger i alle kommuner.

Størst økning i utbetaling var det i Oslo. Her økte beløpet med 22 prosent. Det er lavest økning i utbetaling av sykepenger i Nordland, med 9 prosent.

Aas beskriver økninga som urovekkende.

– Vi er bekymra over denne økninga. Den er særlig stor i diagnosegruppen psykiske lidelser og muskel- og skjelettlidelser. Hele årsaksbildet har vi ikke, men å jobbe enda mer målretta med sykefravær og trivsel på jobben er noe Nav har verktøy for.

Les også «Borger­lønn» for unge: – Burde vært på plass for mange år siden

Jørgen Evensen er glad for en forenkling av stønadene fra Nav

50 prosent av befolkninga

Til sammen ble det utbetalt 583 milliarder kroner i 2023. Det tilsvarer over 1 million kroner hvert minutt gjennom året.

Nesten 3 millioner mennesker mottok en ytelse fra Nav minst én gang.

Tallet viser hvor mange i Norge som har et forhold til Nav, sier arbeids- og velferdsdirektør Hans Christian Holte til NRK.

Utbetalingene til personer bosatt i Norge økte med 8,9 prosent. Det tilsvarer 46,6 milliarder kroner.

Veksten er høyere enn justeringen i grunnbeløpet og lønnsveksten.

Det er grunn til noe bekymring når vi ser nøyere på økninga som ligger her. Det skyldes to forhold: At vi har flere pensjonister og at sykepengene øker ganske betydelig. At flere er sykmeldte i Norge, og også i lengre tid, er det verdt å være bekymret for.

Les også Unge som er stressa mener de ser eldre ut

Stressa og sliten? Da kan unge folk føle seg eldre enn de er.

Vil se nærmere på årsakene

Holte mener at det er viktig å se nærmere på årsakene, og hva de kan gjøre i samarbeid med arbeidsgivere.

– Vet dere noe om årsakene?

Vi vet noe; en tredel av økninga skyldes rett og slett at folk tjener mer penger da pensjon beregnes ut fra lønnsinntekten. Når det gjelder andre deler er det viktig å se nærmere på det.

Hans-Christian Holte i NAV. Han står foran en gråg-grønn bygning i det som ser ut som en sentrumsgate. Han har på seg lys blå skjorte, mørk dressjakke og firkantede, svarte briller. Han ser inn i kameraet og ser vennlig ut. Han har grått hår.

Hans-Christian Holte og Nav forteller at 2,8 millioner personer mottok en ytelse minst én gang i løpet av 2023.

Foto: Leif Rune Løland / NRK

Det var også en økning i arbeidsavklaringspenger og uføretrygd, mens et stramt arbeidsmarked gjennom 2023 reduserte utbetalingene på dagpenger, ifølge Holte.

Virke er hovedorganisasjonen for handels- og tjenestenæringen og er bindeleddet mellom arbeidsgiverne og myndighetene.

Virke er bekymret for det høye nivået og utviklingen i sykefraværet og ønsker å se på alle mulige tiltak som bidrar til å redusere dette. Vi er midt oppe i forhandlinger av IA-avtalen. Her vil vi se nærmere på problemstillingen, uten at vi forskutterer noen løsninger nå, sier administrerende direktør, Bernt G. Apeland.

Les også Maren (32) skriver dikt og står på scenen som terapi

Maren Valø Dekkerhus