Hopp til innhold

Kommuneadvokaten utelukker ikke straffbare forhold i Kystad-saken

RoIf Jarle Brøske (H) innkaller til ekstraordinært møte i kontrollkomiteen som følge av innholdet i kommuneadvokatens rapport i Kystad-saken.

Olsø

Kommuneadvokaten utelukker ikke at Rune Olsø gjennom Kystad-avtalen og sin rolle i Staur Holding AS har overtrådt straffebestemmelsen om påvirkningshandel.

Foto: PER INGVAR ROGNES / NRK

Det bekrefter lederen av kontrollkomiteen selv til NRK.

– Jeg fikk overlevert den juridiske betenkningen fra kommuneadvokaten klokka 13 i dag. Innholdet i den har jeg vurdert som såpass alvorlig at jeg har valgt å innkalle til et ekstraordinært kontrollkomitemøte. Det blir avholdt tirsdag, sier Brøske. Og fortsetter:

– Innholdet og konklusjonen til kommuneadvokaten var tydeligere enn jeg hadde ventet.

Rolf Jarle Brøske

Rolf Jarle Brøske anser at det som kommer fram i rapporten er av en så alvorlig karakter at kommunen bør vurdere politianmeldelse.

Foto: Nora Kalkenberg / NRK

Jeg anser at det som kommer fram i rapporten er av en så alvorlig karakter at kommunen bør vurdere politianmeldelse. Dette er spørsmål kontrollkomiteen vil vurdere sammen med ordføreren i vårt ekstraordinære møte i kontrollkomiteen tirsdag.

– Kommuneadvokaten går langt, ut fra de kjente forhold, i å si at det kan ha foregått handlinger som er i strid med straffelovens bestemmelser om korrupsjon, sier Brøske.

I rapporten heter det at kommuneadvokaten er av den oppfatning at det ikke kan utelukkes at Rune Olsø gjennom Kystad-avtalen og sin rolle i Staur Holding AS har overtrådt straffebestemmelsen om påvirkningshandel.

Her kan du lese hele rapporten

Les Olsøs kommentar til rapporten nederst i saken.

Reguleringsarbeid av eiendommer

Kommuneadvokaten mener det også er av interesse å se nærmere på selskapene Prora Holding AS og Kystad Vestre AS i denne saken for å vurdere eventuelle straffbare forhold.

Bakgrunnen for rapporten Adresseavisens flere saker om at Staur har inngått en avtale til seks millioner. Ifølge avtalen skal Staur-partner Rune Olsø – som også er bystyrerepresentant og leder av Sør-Trøndelag Ap – bistå med reguleringsarbeidet av eiendommene Kystad og Hårstad. Rune Olsø sier at han aldri har hatt møter med politikere eller administrasjon om denne saken, og at han heller derfor ikke har opplyst om sitt engasjement for Kystad.

Utbygger betalte to millioner for Ap-toppens bistand

I rapporten skriver kommuneadvokaten:

«Hvorvidt Olsø har forsøkt eller lyktes i å faktisk påvirke beslutningstakerne i den konkrete saken, dvs. de som møtte i det aktuelle bygningsrådsmøtet, er slik vi ser det ikke avgjørende for vurderingen av om det foreligger et straffbart forhold.»

Og videre:

«Korrupsjonshandlingen er dermed for påvirkningsagentens del fullbyrdet i det fordelen er akseptert. At påvirkningsagenten senere oppdager at han faktisk ikke trenger å foreta seg noe som helst for å oppnå det ønskede resultatet, er uten rettslig betydning.»

Olsø stiller ikke til valg som Ap-leder

Olsø: Overrasket over at kommuneadvokaten ikke har tatt kontakt

Olsø skriver følgende i en epost til NRK.

– Kommuneadvokaten uttalelse bygger på et feilaktig faktum og feil juss. Det er totalt misforstått å holde straffelovens bestemmelser om påvirkningshandel opp mot en helt ordinær konsulentavtale som bygger på prinsippet om full åpenhet. Og det er kvalifisert ubetryggende å gjøre dette på grunnlag av feilaktige oppslag i mediene med klar slagside mot de som omtales.

– Den såkalte utredningen inneholder store huller i premissene. Ved påvirkningshandel står det helt sentralt å klarlegge hvilke personer eller organer som angivelig skal ha vært forsøkt påvirket. Noe slikt fremgår ikke av utredningen i det hele tatt, av den enkle grunn at Olsø ikke har foretatt noen slik påvirkning. Bistand knytter seg til reguleringsarbeid, og det er ikke noe klanderverdig eller utilbørlig å inngå avtaler om dette.

– Jeg er overrasket over at kommuneadvokaten slik bidrar til ufunderte spekulasjoner kun basert på Adressa sin uriktige fremstilling av faktum.Jeg er også overrasket over at kommuneadvokaten ikke har tatt kontakt med meg for å få et bedre grunnlag for vurderingen. Kommuneadvokaten gjør seg skyldig i to kortslutninger i sin vurdering:

– Man har lagt til grunn at jeg ikke har informert kommunen; hvilket skyldes at jeg ikke hadde hatt noen interaksjon med kommunen. Kommuneadvokaten har oversett at avtalen forutsatte at slik informasjon skulle gis dersom jeg skulle ha noen interaksjon med kommunen.

– Kommuneadvokaten har videre uriktig lagt til grunn at jeg skulle gjennomføre lobbyaktivitet i forhold til grønn strek, men ser helt bort fra at avtale enda ikke var inngått da grønn strek ble behandlet i bygningsrådet, og at det aldri forelå noen intensjon om å drive påvirkningsarbeid i forhold til grønn strek.
Jeg har tatt initiativ til å få en ekspertvurdering av saken og min situasjon basert på kommuneadvokaten sitt utspill.