NRK Meny
Normal

Kjemper mot konsesjoner

Kilenotfiskerne i Trøndelag, og resten av landet, kjemper nå mot forslaget om begrensinger i sjølaksfiske.

Kilenot settes i Namsenfjorden
Foto: Morten Andersen / NRK

Miljøverndepartementet vil verne yrkesfiskerne og ønsker å innføre ei konsesjonsordning for sjøfisket etter laks.

Leder Arne Jørrestøl i grunneigar- og sjøfiskarlaget sier nei til konsesjoner.

- Vi er imot ei slik ordning, fordi det betyr at en del blir utelatt fra å fiske laks, sier han.

Miljøverndepartementet har nå bedt Direktoratet for Naturforvaltning utrede en konsesjonsordning for laksefisket i sjøen, for å verne villaksen.

Bedring mange steder

Men i Trøndelag er laksebestanden i bedring enkelte steder, og kilenotfiskerne blir stadig færre.

For å få konsesjon, må laksefisket utgjøre en vesentlig del av inntekta til en fisker. Dette kan utestenge mange fra et kilenotfiske de har drevet i mange år.

- I de regionene det er mye laks, er det ikke noe problem å opprettholde dagens beskatning i sjølaksefisket. Det går bare en vei, vi får færre fiskere etterhvert, og derfor mener vi laksen vil bestå selv om vi har det trykket vi har i dag, sier Jørrestøl.

Video fra Trøndelag

Se vår "timelapse" av juliværet i Trøndelag
Promo folkemøte fra Kimen på Stjørdal