Kineserne får konkurrere om å bygge ny norsk bru

Det kinesiske selskapet Sichuan Road & Bridge Group (SRBG) får være med i anbudsrunden om å bygge brua over Beitstadsundet.

Fylkesutvalget i Trøndelag

Et historisk fylkesutvalg i det nye Trøndelag bestemte i dag at kineserne får være med i konkurransen om å bygge ei ny norsk bru.

Foto: Lars Erik Skjærseth/NRK

Det ble bestemt i det første fylkesutvalget i det nye Trøndelag tirsdag. Bare Sosialistisk Venstreparti var imot.

– Vi er glad for å ha fått støtte i denne saken nå. Vi i Høyre synes dette er et korrekt utfall, sier Pål Sæther Eidem (H) til NRK.no.

Det ble også bestemt at fylkesråd Anne Marit Mevassvik ikke ble kjent inhabil i saken.

Flertall på tre punkter

Et klart flertall i fylkesutvalget stemte for fylkesrådmann Odd Inge Mjøens forslag på tre punkter:

1. Fylkesutvalget vedtar å behandle saken på vegne av fylkestinget, som hastesak iht. kommunelovens § 13, for å sikre at fremdriften på byggingen av Beitstadsundbrua opprettholdes.

2. Fylkesutvalget vedtar at sluttføringen av anbudsprosessen for bygging av Beitstadsundbrua baseres på det kunngjorte anbudsgrunnlaget.

3. Fylkesutvalget godkjenner at alle tilbud som er mottatt innen tilbudsfristen kan vurderes i den videre anbudsprosessen.

– Det er riktig at de får bli med videre, siden de ikke ble avvist på forhånd. Men det er ikke avgjort hvem som vinner, det skal Statens vegvesen bestemme. Jeg er glad vi har landa saken, men jeg synes dette reiser mange problemstillinger knyttet til norsk næringspolitikk, sier fylkesordfører i Trøndelag, Tore O. Sandvik.

Fornøyde kinesere

Per Sandberg

Fiskeriminister Per Sandberg synes fylkespolitikerne i Trøndelag har gjort en dårlig jobb.

Foto: Marit Garfjeld / NRK

I ei pressemelding sier Alexandros Tsetsis, kontraktsjef og pressetalsmann for SRBG i Norge, at de er glad for vedtaket.

–– Dette er en gledens dag for alle oss ansatte i SRBG, samt våre lokale leverandører og samarbeidspartnere i Trøndelag. Vi håper og ønsker at vi får mulighet til et nytt samarbeid med Statens vegvesen og COWI i forbindelse med Beitstadsundbrua, sier han.

Fiskeriminister Per Sandberg (Frp) reagerer på fylkesrådets vingling i anbudskonkurransen om broen over Beitstadsundet. Han reagerer på at Sandvik ber regjeringen overta anbudsfunksjonene for fylkeskommunene.

– Hvis man skal legge opp til at hver enkelt fylkeskommune, kommune og statlig etat i Norge skal bestemme landets handelspolitikk, vil Norge fremstå som et utrolig uforutsigbart land å drive handel i, kontrer fylkesordføreren i Trøndelag.

Beitstadsundbrua

Flere har reagert på at trønderske fylkespolitikere ønsket å utestenge et kinesisk selskap fra anbudskonkurransen om bygging av ny bro over Beitstadsundet.

Foto: Statens Vegvesen