Trøndersk forsøk på Kina-boikott vekker oppsikt

Fiskeriminister Per Sandberg (Frp) reagerer på fylkesrådets vingling i anbudskonkurransen om broen over Beitstadsundet. I dag ble det avgjort at kinesiske selskapet får være med i anbudsrunden.

Samsending med P2.

Se hele debatten i Politisk kvarter.

Flere har reagert på at trønderske fylkespolitikere ønsker å utestenge et kinesisk selskap fra anbudskonkurransen om bygging av ny bro over Beitstadsundet. Sichuan Road and Bridge Group leverte et anbud som var 41 millioner kroner billigere enn nærmeste konkurrent, men fikk nei.

I dag bestemte fylkesrådet at det kinesiske selskapet får være med i anbudsrunden som avgjør hvem som får bygge broa mellom Steinkjer og Verran.

– Det er ingen enkel sak. Det er utfordrende at aktører fra land vi ikke har avtaler med slippes inn på viktige, norske markeder uten at det er avklart gjennom nasjonal politikk, sa fylkesordfører i Trøndelag, Tore O. Sandvik (Ap), i Politisk kvarter tirsdag.

Tidligere etterretningssjef Kjell Grandhagen (t.v.), fiskeriminister Per Sandberg og Lilla Sølhusvik

Tidligere etterretningssjef Kjell Grandhagen (t.v.) og fiskeriminister Per Sandberg (Frp) besøkte Politisk kvarter tirsdag morgen.

Foto: NRK

Savner tydelighet

Ifølge Sandvik finnes det ingen nasjonale retningslinjer hvor det uttrykkes sterkt fra regjeringen at det er strategisk viktig for fylkeskommunen i dette tilfellet å slippe til kineserne:

Tore O Sandvik

Tore O. Sandvik (Ap), fylkesordfører i Trøndelag.

Foto: Linda Bjørgan / NRK

– Hvis man skal legge opp til at hver enkelt fylkeskommune, kommune og statlig etat i Norge skal bestemme landets handelspolitikk, vil Norge fremstå som et utrolig uforutsigbart land å drive handel i, sier han.

– Hvis regjeringen mener det er riktig å slippe til kinesiske selskap, må de si klart og tydelig fra. Men det kommer ulike signaler, fortsetter Sandvik.

– Gir feil signal

Fiskeriminister Per Sandberg (Frp) har tidligere advart fylkesrådet om ekskludere Sichuan Road and Bridge Group, noe han mener vil svekke forholdet til Kina. Han reagerer på at Sandvik ber regjeringen overta anbudsfunksjonene for fylkeskommunene.

– Alle andre fylkene greier dette utmerket, sier Sandberg.

Han forstår hvis fylkeskommuner sier nei til anbud fra land som ikke har handelsavtale med Norge, men sier at dette må gjøres i første runde når anbudet sendes ut.

– Man kan ikke komme i ettertid og diskriminere.

– Ikke en vanlig handel

Parlamentarisk leder Marit Arnstad under Senterpartiets siste pressekonferanse før sommeren.

Parlamentarisk leder Marit Arnstad i Senterpartiet. Her under partiets siste pressekonferanse før sommeren.

Foto: Tore Meek / NTB scanpix

Parlamentarisk leder i Senterpartiet, Marit Arnstad, synes det er merkelig at myndighetene ikke går inn og gir klare retningslinjer i saken.

– Dette er ikke en vanlig handel som Per Sandberg legger opp til at det skal være. Dette handler om arbeidslivet og anleggsbransjen i Norge, sier hun.

– Her lar regjeringen Statens vegvesen få lov til å sette premissene for fremtidens samferdselsutbygging og anleggsmarked. Det synes jeg er svært uheldig.

Proteksjonistisk part?

Kinesisk industrispionasje er noe av det etterretningssjef Morten Haga Lunde har vært mest bekymret for i sine trusselvurderinger de siste årene.

Tidligere etterretningssjef Kjell Grandhagen sier at Kina jobber under andre forhold enn vi er vant til i Norge.

– Jeg tror likevel det er viktig at vi skiller mellom det som har med nasjonal sikkerhet og samfunnssikkerhet å gjøre, og det som ikke har det. Når det gjelder sikkerhet skal vi selvfølgelig stille alle mulige kritiske spørsmål dersom det kommer kinesiske aktører på banen, sier han.

Grandhagen sier videre at store norske virksomheter er avhengig av å få kontrakter i utlandet.

– Overordnet er det nok neppe i norsk interesse å fremstå som en proteksjonistisk part, som innfører særskilte beskyttende tiltak for å stenge virksomheter ute – også de som er utenfor EØS-området.

Beitstadsundbrua

Det kinesiske selskapet Sichuan Road and Bridge Group ønsker å bygge brua over Beitstadsundet, som blir 580 meter lang.

Foto: Statens Vegvesen

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger