Killingdal gruber skal bli en perle

Hvert år renner det ut ett tonn tungmetall fra Killingdal gruber og ut i Trondheimsfjorden, men nå er det slutt.

Killingdal gruber med Trondheim i bakgrunnen
Foto: Rune Karlsen / NRK

Formannskapet i Trondheim vedtok i dag finansieringen for å rydde opp rundt Killingdal gruver i Ila. Hvert år renner det ut ett tonn tungmetall i fjorden fra området.

– Nå blir det slutt på forurensingen fra Killindal gruber, sier varaordfører Knut Fagerbakke fra Sv.

Koster 45 millioner

Oppryddingen starter etter påske og vil få en prislapp på 45 millioner kroner. Trondheim kommune foreslår å bruke til sammen 18,3 millioner kroner på å rydde opp.

Staten er med på å finansiere oppryddingen. Klima og forurensingsdirektoratet bevilger inntil 26 millioner kroner til prosjektet.

– Det har vært en komplisert sak, men nå har vi endelig fått en løsning på plass når det gjelder finansieringen, sier Fagerbakke.

Blir revet

Alle bygningene på området skal rives og og siloene blir fylt igjen.

– Det handler om miljø og det handler om å gjøre området trygt. Jeg er veldig glad for at vi endelig har klart å få til finansieringen, sier Fagerbakke.

Artikkelen fortsetter under bildet:

Killingdal gruber

Killingdal gruber skal jevnes med jorden.

Foto: Rune Karlsen / NRK

Beboere klaget

Beboere i Fagervika og resten av Ila har lenge klagd over at det ikke blir gjort noe med forurensinga.

Det er kommunen som eier Killingdal-området og alle bygningene fra den nedlagte virksomheten, mens Jernbaneverket og ROM Eiendom eier resten av området som må ryddes. De skal nå samarbeide om oppryddingsarbeidet.

I følge Miljøenheten i Trondheim kommune, vil arbeidet på området være ferdig før snøen kommer i høst.

Skal bli en perle

Selskapet Killingdal Gruber drev oppredning- og utskipingsverket i Ila mellom 1953 og 1986. Selve gruvedriften foregikk i Killingdal i Holtålen, mens verket stod for utvinning og utskiping av sinkblende og svovelkis. Virksomheten gjorde Killingdal-området svært forurenset.

Planen er at området skal bygges om til å bli et trygt og populært friområde med gang- og sykkelsti, og i framtida kan det tenkes aktiviteter som skaterampe og klatrevegg.

Killingdal-prosjektet
Foto: Skisse: Multiconsult/Trondheim kommune