Slik blir nye Fagervika

45 millioner kroner skal forvandle forurensa havneområde til fritidsperle.

Killingdal-prosjektet

Etter oppryddinga kan Killingdal-området bli seende slik ut

Foto: Skisse: Multiconsult/Trondheim kommune

Trondheim kommune foreslår å bruke til sammen 18,3 millioner kroner på å rydde opp området ved det nedlagte Killingdal Grubers oppredningsverk i Ila. I tillegg bevilger Klima- og forurensingsdirektoratet inntil 26 millioner kroner til prosjektet. Planen er at området skal bygges om til å bli et trygt og populært friområde med gang- og sykkelsti, og i framtida kan det tenkes aktiviteter som skaterampe og klatrevegg.

- Saken skal behandles i formannskapet i dag, og om alt går etter planen vil arbeidet på området være ferdig før snøen kommer i høst, sier Marianne Langedal fra Miljøenheten i Trondheim kommune til NRK.

(artikkelen fortsetter under bildet)

Plan Killingdal-prosjektet

Slik ser planen for oppryddinga av Killingdal-området i Ila ut.

Foto: Skisse: Multiconsult/Trondheim kommune

Ett tonn tungmetaller

Hvert år renner ett tonn tungmetaller fra området rett ned i havnebassenget. I tillegg er området forsøpla av store mengder avfall med potensielt kreftfremkallende PAH-forbindelser. De nye tiltakene skal blant annet rydde opp i denne forurensinga.

Det har også vært et stort problem at folk trenger ulovlig inn på området. I fjor høst innstallerte kommunen overvåkningskameraer, uten at inntrengerne har brydd seg nevneverdig om det. Bygningene i Killingdal-området er svært forfalne, og kommunen har lenge frykta ulykker.

- Vi skal rive bygningene som er en ulykkesrisiko og fjerne eller dekke til forurensninga sånn at det blir trygt å oppholde seg der, sier Langedal.

Oppredningsverk

Selskapet Killingdal Gruber drev oppredning- og utskipingsverket på Ila mellom 1953 og 1986. Selve gruvedrifta foregikk i Killingdal i Holtålen, mens verket stod for utvinning og utskiping av sinkblende og svovelkis. Virksomheten gjorde Killingdal-området svært forurensa.

(artikkelen fortsetter under bildet)

Utskipingshavna til Killingdal gruver

Killingdal Gruber skipa ut svovelkis og sinkblende fra dette anlegget på Ila.

Foto: Hans H. Bjørstad

Beboere i Fagervika og resten av Ila har lenge klagd over at det ikke blir gjort noe med forurensinga. Det er kommunen som eier Killingdal-området og alle bygningene fra den nedlagte virksomheten, mens Jernbaneverket og ROM Eiendom eier resten av området som må ryddes. De skal nå samarbeide om oppryddingsarbeidet.

Utsatt i mange år

Kommunen har arbeidet for å få i stand en opprydding av området i 15 år. Rådmannen i Trondheim har tidligere uttalt at kommunen ikke har ansvar for å rydde opp etter virksomheten til gruveselskapet, og derfor ble det ikke bevilga midler til prosjektet før 2007.

I 2008 og 2009 gav kommunen 10 millioner kroner, og i formannskapet i dag blir det foreslått å bevilge ytterligere 8,6 millioner. Sammen med midlene fra Klima- og forurensingsdirektoratet kan summen dermed komme opp i 44,6 millioner.

- Målet er å stoppe utlekkinga, men vi kan ikke love et helt forurensningsfritt område, sier Langedal.