Jan Magnar var 50 meter fra bjørn i Selbu: – Det var en stor bamse!

– Den så på meg et kort øyeblikk, gjorde et byks og forsvant.

Bjørn i Selbu

DIGRE LABBER: Bilde av bjørnespor fotografert i Selbu torsdag. Størrelsesforholdet er illustrert med en snusboks.

Foto: Kristen Møllenhus og Tor Øystein Mebust/Nea Radio

Det sier Jan Magnar Lien til Nea Radio.

Skjærtorsdag så han en bjørn nedenfor Badsgårdsdalen i Selbu, ikke langt fra der én av to elger de siste dagene er tatt av bjørn.

– En stor bamse

Han anslår at han var 50 meter unna det store dyret.

– Den sto på veien og jeg så den et kort øyeblikk. Det var en stor bamse. Det var på samme sted der jeg så bjørnespor tidligere i dag. Bjørnen så på meg et kort øyeblikk før den gjorde et byks og forsvant, sier Lien til Nea Radio.

Onsdag skrev flere medier at det var observert bjørnespor bare 50 meter fra bolighus i Selbu. Ordfører Ole Morten Balstad er oppgitt over at Miljødirektoratet vil vente til over påske med å avgjøre om det skal felles bjørn.

Ole Morten Balstad

Ordfører Ole Morten Balstad i Selbu er oppgitt.

Foto: Andreas Reitan, Nea Radio

Lien støtter kravet fra ordføreren om å igangsette skadefelling.

– Det er horribelt slik det er i dag. Vi hadde planer om å sette ut ungdyr i området i begynnelsen av mai, men det er umulig nå, sier Lien til Nea Radio.

Tok elgkalv 300 meter fra bebyggelse

Selbu kommune har søkt Miljødirektoratet om å få skyte bjørn på vårsnø og har fulgt anbefalinger fra Rovviltnemnda etter et fjorår der mange sau og lam ble tatt av bjørn på utmarksbeite.

Det startet med at en hytteeier oppdaget bjørnespor i Flora i Selbu palmesøndag. Så meldte Nationen skjærtorsdag at en bjørn hadde tatt en elgkalv bare 300 meter fra nærmeste bebyggelse.

Krever felling umiddelbart

Samme kveld ble altså bjørnen sett av Jan Magnar Lien, og nå krever ordfører Balstad umiddelbar fellingstillatelse.

– Å skylde på at det er påskeferie og langt til beitesesongen starter er rett og slett provoserende. Rovviltnemndas anbefaling om uttak av bjørn på vårsnø blir ikke tatt på alvor av Miljødirektoratet. Ikke minst er det provoserende når bjørnen rusler rundt hushjørnene, sier Balstad til Nea Radio.

Bjørnen er Europas største og sterkeste rovdyr. De har en lengde på inntil 2,3 meter og en skulderhøyde på inntil 1,25 meter. Bjørnen har en maksvekt på rundt 350 kilo.

I 2013 ble det påvist minimum 148 brunbjørner i Norge ved hjelp av DNA-analyser.