Ingen tiltale mot tysk sjåfør etter bussulykke i Namsskogan i 2014

Tre personer døde umiddelbart, og en fjerde ble kritisk skadd da turbussen med 16 sveitsere skar av veien. Den fjerde døde på sykehus neste dag. Bare en av dem brukte setebeltet.

bussulykke namsskogan

Ulykka skjedde 29.juli i 2014 på E6 i Trones i Namsskogan kommune

Foto: Terje Næss

Den tyske sjåføren i sekstiåra ble siktet for uaktsomt drap etter ulykka, men i fjor la statsadvokaten i Trøndelag bort saken. Henleggelsen er ikke blitt påklaget, og er dermed rettskraftig, skriver Adresseavisen.

Ikke rus, ikke fart

Statens havarikommisjon for Transport mente i sin rapport ett år etter at «det er flere faktorer som kan tyde på tretthet og eventuell sovning og/eller distraksjon/uoppmerksomhet.»

Etterforskninga viste ingen tekniske feil på kjøretøyet. Det ble tatt omfattende prøver av sjåføren da han sterkt oppskaket og skadet kom til sykehus, men det ble ikke funnet tegn til hverken medisiner, alkohol eller andre rusmidler. Det var heller ikke noe som tydet på høy fart før ulykka, og sjåføren hadde alt i orden med hensyn til kjøre- og hviletid.

Vitner så vingling

Øyenvitner til ulykka noterte at bussen i flere minutter vinglet i veibanen da de lå to biler bak. De forsto med en gang at de var vitne til en alvorlig ulykke da kjøretøyet skar over i motsatt kjørebane og kjørte i bergveggen.

Førstestatsadvokat Bjørn Kristian Soknes sier det sentrale spørsmålet i etterforskninga var om sjåføren var uoppmerksom, eller om han sovnet, eller om han fikk et illebefinnende, eller en annen medisinsk tilstand han ikke kan lastes for.

Etter en samlet vurdering av bevisene kan man ikke utelukke at ulykken inntraff som følge av at siktede fikk et illebefinnende eller lignende, sier Soknes.