Tre av fire omkomne brukte ikke bilbelte

Menneskelig svikt var årsaken til ulykken i Namsskogan som tok livet av fire sveitsiske turister i fjor. Rapporten fra Havarikommisjonen viser også at tre av de omkomne ikke brukte bilbelte.

Bussulykke i Namsskogan

De andre trafikantene som kom hjalp ofrene beskrev ulykkesstedet som kaotisk. AMK har roset innsatsen deres.

Foto: Anne Elisabeth Brekkvassmo

Havarikommisjonen har gjort omfattende undersøkelser ved skadestedet og i dag kom den endelige rapporten. I korte trekk sier den at asfalten på stedet var god og at ulykken trolig skyldtes at sjåføren var sliten og uoppmerksom.

I rapporten kommer det frem at tre av de fire personene som omkom i ulykken ikke brukte bilbelte. Kommisjonen konkluderer med at alle tre trolig hadde overlevd om de hadde brukt bilbelte, ettersom alle tre døde av skader de pådro seg da de ble kastet enten ut av eller fremover bussen.

«SHT vurderer at alle tre ville sannsynligvis hadde blitt værende i setene, dersom de monterte topunktsbeltene hadde vært brukt på ulykkestidspunktet. Skadene ville dermed trolig ikke blitt fatale», skriver kommisjonen.

Vinglete kjøring

I rapporten trekkes det frem at bussen kjørte vinglete i opptil ti minutter før ulykken. På en rett veistrekning, med ny asfalt, havnet bussen i feil kjørefelt. Bussen kjørte ut i grøfta på venstre side, der den havnet i en bergvegg.

«Spor og fartsskriverdata sett i sammenheng tyder på at føreren ikke har vært fullstendig bevisst og/eller konsentrert om kjøringen da ulykken skjedde», skriver kommisjonen i rapporten.

Husker ingenting

Føreren har opplyst til Havarikommisjonen at han ikke husker noe fra ulykkestidspunktet eller de to timene før ulykken.

Kommisjonen har ikke lyktes i å finne en konkret årsak til at bussen kjørte av veien, men skriver i rapporten at flere faktorer kan tyde på at sjåføren var sliten, trøtt og uoppmerksom.

«Føreren fungerte både som sjåfør, guide og reiseleder, og han hadde vært på arbeidsreise i to uker med relativt lange arbeidsdager», skriver Havarikommisjonen i sin rapport.

Siktet for uaktsom kjøring og bildrap

Bussulykke

Det var store materielle skader på bussen. Få brukte setebelte og det fikk store konsekvenser.

Foto: Terje Næss

Politiets etterforskning pågår fortsatt, uavhengig av Havarikommisjonens undersøkelse.

– For om lag en uke siden fikk vi dokumenter fra tyske myndigheter med avhør av den siktede i saken. Neste steg i etterforskningen blir å få oversatt disse til norsk. Deretter vil det tas en beslutning fra påtalejurist, sier lensmann i Grong, Birger Håpnes, til NRK.

Sjåføren ble siktet etter vegtrafikklovens paragraf 3, som går på uaktsom kjøring. Siktelsen er nå utvidet til å omfatte straffelovens paragraf 239, som går på uaktsomt bildrap.

– Sjåføren har ved uaktsomhet under bruk av motorvogn forvoldt en annens død. Siktelsen er nå utvidet, sier lensmann i Grong, Birger Håpnes til NRK.