Frykter flere dødsulykker i Namsskogan

Havarikommisjonen konkluderte i dag med at bussulykka i Namsskogan i Nord-Trøndelag trolig skyldtes en uoppmerksom sjåfør, men brannvesenet krever sikrere vei.

brannmannskap namsskogan

Brannsjef Frode Bjørhusdal og frivillig brannmann Bjørn Tore Nordlund frykter flere dødsulykker dersom det ikke blir gjort noe med veistrekningen i Namsskogan.

Foto: Tariq Alisubh / NRK

frivillig brannmann i Namsskogan

Frivillig brannmann i Namsskogan, Bjørn Tore Nordlund.

Foto: Tariq Alisubh / NRK

– Ambulansen var på stedet da vi kom og tok seg av flere personer. Utenfor bussen sto det mange som hadde blod på seg og som tydelig var skadet, sier frivillig brannmann i Namsskogan, Bjørn Tore Nordlund til NRK.

Fire sveitsiske turister omkom i bussulykka i Namsskogan for ett år siden. Brannmannskapet kom raskt til stedet og skjønte tidlig at dette hadde gått alvorlig galt. Nordlunds oppgave ble å få oversikt over ulykkesstedet og vurdere hva brannvesenet skulle prioritere.

– Det første jeg måtte gjøre var å hjelpe en person som lå fastklemt på baksida av bussen, sier han.

Uoppmerksom og sliten sjåfør

Bussulykke

Menneskelig svikt var årsaken til ulykken i Namsskogan som tok livet av fire sveitsiske turister i fjor.

Foto: Terje Næss

Havarikommisjonens rapport konkluderer med at tre av de døde i ulykka ikke hadde på seg bilbelte. Den sier også at alle de tre trolig hadde overlevd dersom de hadde brukt bilbelte, ettersom de pådro seg skadene da de ble kastet enten ut av eller fremover i bussen.

I rapporten trekkes det også frem at bussen kjørte vinglete i opptil ti minutter før ulykken. På en rett veistrekning, med ny asfalt, havnet bussen i feil kjørefelt. Bussen kjørte ut i grøfta på venstre side, der den havnet i en bergvegg.

«Spor og fartsskriverdata sett i sammenheng tyder på at føreren ikke har vært fullstendig bevisst og/eller konsentrert om kjøringen da ulykken skjedde», skriver kommisjonen i rapporten.

Kommisjonen har ikke lyktes i å finne en konkret årsak til at bussen kjørte av veien, men skriver i rapporten at flere faktorer kan tyde på at sjåføren var sliten, trøtt og uoppmerksom.

SE VIDEO (Artikkelen fortsetter under):

I dag er det et år siden fire personer mistet livet i en bussulykke i Namsskogan. Havarikommisjonen slår fast at ulykken trolig skyldes uoppmerksomhet fra sjåføren.

SE VIDEO: Det er ikke blitt gjort noe på veistrekninga i Namsskogan siden dødsulykka.

– Veien er for smal

Selv om Havarikommisjonen sier strekninga på stedet var rett og med ny asfalt har politikere og frivillig brannvesen lenge ønsket en sikrere vei.

Ei undersøkelse gjort av VG viser også at ingen annen kommune er mer belastet med dødsulykker på E6 enn Namsskogan. Derimot er ingenting blitt gjort siden hendelsen.

– Vi som jobber i brannvesenet har fått merke de mange dødsulykkene opp gjennom årene. Vi ligger langt etter på veistandarden. Veien er for smal rett og slett, og det er nok det største problemet, sier brannsjef i Namsskogan kommune, Frode Bjørhusdal til NRK.

Arild Hamrum Nordheim

Fungerende avdelingsdirektør ved veiavdelingen i Nord-Trøndelag, Arild Hamrum Nordheim.

Foto: Tariq Alisubh / NRK

Lite penger gjør at Statens vegvesen nedprioriterer strekninga.

– Vi mener det er tilfeldig at bussulykka skjedde akkurat på denne strekninga og mener det er andre strekninger på E6 fra Grong og opp til nordlandsgrensa som er viktigere. Det blir derimot en politisk prioritering, sier fungerende avdelingsdirektør ved veiavdelingen i Nord-Trøndelag, Arild Hamrum Nordheim til NRK.

Brannsjefen i Namsskogan frykter nå at det blir flere dødsulykker.

– Det har vært mange dødsulykker gjennom årene, så det er klart at det kommer flere, sier Bjørhusdal.