Hopp til innhold

Ingen under 16 år døde i trafikken i fjor

For første gang i moderne tid, døde ingen barn i trafikkulykker i Norge i 2019. For 50 år siden omkom 101 barn i trafikken.

minnelys etter dødsulykke i Rossfjord

Desember ble en dyster måned i trafikken da 14 personer mistet livet på norske veier.

Foto: Arild Moe / NRK

I 1970 døde det 560 mennesker i den norske trafikken, og direktør Ingrid Dahl Hovland i Statens vegvesen mener det siden den gang har vært en gledelig utvikling.

– Vi er flinke til å sikre våre barn i bil, men jeg skulle ønske vi var like flinke å sikre de voksne. Våre analyser av dødsulykkene viser at 33 prosent av alle som omkom i en bil, ikke har brukt sikkerhetsbelter. Mange av disse ville ha reddet livet om de hadde brukt sikkerhetsbelte, mener Hovland.

Omkomne barn i trafikken (inntil 16 år)

2019

0

2018

1

2017

4

2016

2

2015

3

2014

5

2013

5

2012

4

2011

7

2010

5

Dyster desember

Vegdirektør Ingrid Dahl Hovland

Vegdirektør Ingrid Dahl Hovland er fornøyd med utviklingen når det gjelder barn som omkommer i den norske trafikken.

Foto: Knut Opeide

I hele landet omkom 110 personer i trafikken i 2019, og det er to flere enn i 2018. I desember mistet 14 personer livet i trafikken, som er mer enn en dobling fra desember i fjor hvor seks personer omkom.

– Vi er ikke fornøyd med at vi ikke får dødstallene ytterligere ned. Bak hver eneste ulykke er det en tragedie som rammer familie, venner, kolleger og lokalsamfunn, sier Ingrid Dahl Hovland.

Antallet omkomne for de tre siste årene ligger omtrent på samme nivå, og ligger på mellom 106 og 110 omkomne.

– Før desember hadde vi et lite håp om at 2019 kunne bli et år med færrest omkomne i trafikken noensinne. Dessverre ble desember en langt dystrere måned i trafikken enn forventet, og vi er fortsatt langt unna nullvisjonen om at ingen skal omkomme eller bli hardt skadd i trafikken.

– Vi må derfor styrke innsatsen betydelig innen trafikksikkerhetsarbeid i årene som kommer. Det er langt igjen før vi er der vi skal være, mener direktør i Trygg Trafikk, Jan Johansen.

Mange ulykker med tunge kjøretøy

I nesten hver tredje dødsulykke i fjor var tunge kjøretøy involvert. Det betyr at tunge kjøretøy har vært involvert i 36 av dødsulykkene i fjor. Dette er det høyeste antallet de siste fem årene.

Jan Johansen

Direktør Jan Johansen i Trygg Trafikk er bekymret over alle dødsulykkene hvor tunge kjøretøy er involvert.

Foto: Trygg Trafikk

– Det er mange tunge kjøretøy på veiene og dette kommer bare til å øke i tiden framover. Ulykkesanalysene viser at det ofte ikke er sjåføren i det tunge kjøretøyet som har skyld i ulykken, og derfor må vi bilister være ekstra oppmerksomme, sier Johansen.

Flest ulykker i Nordland

16 personer mistet livet i trafikken i Nordland i 2019, og det var verst i hele landet.

– Tallene for Nordland er bekymringsfulle. Nordland har mange smale og svingete veier av dårlig standard og det er det nødvendig med tiltak både når det gjelder infrastruktur for å heve veistandarden, sier Jan Johansen i Trygg Trafikk.

Statens vegvesen lover fortsatt storsatsing mot trafikkdøden og alvorlig skadde i trafikken.

– Vårt viktigste våpen er kunnskap. Vi analyserer alle dødsulykkene, og denne kunnskapen gjør at vi kan sette inn tiltak som vi vet virker og som har stor effekt. Arbeidet vil fortsette systematisk og langsiktig på bred front med uforminsket styrke, sier vegdirektør Ingrid Dahl Hovland.