Kritisk til politiets henleggelse

Politiet har ikke tid til å etterforske Helsenor, som er anmeldt for ulovlig bruk av overtid ved sykehjem i Trondheim. Ordfører Rita Ottervik er kritisk til henleggelsen av saken.

Sykehjem, eldreomsorg, pleiere
Foto: LAUNETTE Florian / PHOTOPQR/LA PROVENCE

Oslo-politiet ønsker ikke å forfølge saken om ulovlig overtid innen omsorgssektoren på grunn av manglende kapasitet.

Uenig i henleggelsen

Rita Ottervik

Ordfører Rita Ottervik er kritisk til politiets henleggelse av Helsenor.

Foto: Morten Andersen / NRK

Det er Trondheim kommune som anmeldte saken tidligere i år, og kommunen hevet også kontrakten med Helsenor på grunn av brudd på arbeidsmiljøloven.

Nå vurderer kommunen å klage på politiets henleggelse.

Ordfører i Trondheim, Rita Ottervik, er sterkt uenig i henleggelsen.

- Vi vil få en sak fra rådmannen, og vi skal vurdere å anke saken. Årsaken er at vi føler at dette ikke er en god behandling av anmeldelsen. Politiet har jo ikke vurdert realitetene i saken, sier Ottervik.

- Det er jo alvorlige brudd på arbeidsmiljøloven som er beskrevet i anmeldelsen. Vi som kommune er jo også anmeldt for lignende forhold, sier Trondheims-ordføreren.

Rita Ottervik mener det er spesielt at politiet ikke finner det så viktig samfunnsmessig, at de ikke går igjennom om det er straffbare forhold i denne saken.

Har innrømmet lovbrudd

Det var Fagforbundet som i februar i år først uttrykte bekymring for vikarens arbeidsforhold i det private bemanningsselskapet, Helsenor.

I følge Fagforbundet skal en vikar ha jobbet 400 timer på en måned.

Ledelsen i Helsenor har tidligere innrømmet at vikarer har jobbet for mye, ofte fordi det har vært umulig å skaffe andre i akutte situasjoner. For eksempel når faste kommuneansatte blir syke eller har syke barn.