Hopp til innhold

Elva var tom for laks – så bygde ildsjeler denne trappa

Det er tusenvis av år siden laksen hadde tilgang på denne elva. Så tok lokalbefolkningen saken i egne hender.

– Det er enormt mye laks på en tolv kilometer lang elv, sier Øyvind Solem. Han er forsker ved Norsk institutt for naturforskning (Nina).

I Ingdalselva i Orkland i Trøndelag har lokale ildsjeler klart å snu de dystre fremtidsutsiktene for villaksen.

– Dette er desidert en rekord, sier Solem.

Les også Sebastian slapp fri drømmelaksen: – Det er ikke mange igjen av dem

Storlaks

Seksdobling på ett år

For flere tusen år tilbake hadde laksen naturlig tilgang til Ingdalselva, fordi havet sto høyere. I nyere tid har det bare vært et par laks som har klart å finne veien noen hundre meter opp i elva, der de blir stoppet av Ingdalsfossen.

Arten har ikke hatt det bare enkelt de siste årene. Den trues av rømt oppdrettslaks, lakselus og utbygging av vassdragene. I fjor havnet villaksen på rødlista over arter som risikerer å forsvinne fra Norge.

På 90-tallet begynte flere i lokalbefolkningen ved Ingdalselva å bære laksen opp fossen. I 2007 sto fisketrappa ferdig.

I år har telleren i fisketrappa registrert hele 1722 laks.

Til sammenligning ble det telt opp 313 laks i elva i fjor.

Øyvind Solem forsker Nina

Øyvind Solem er forsker ved Norsk institutt for naturforskning (Nina). Han mener lokalbefolkningen i stor grad kan takkes for økningen av villaks i elva.

Foto: Jørn J. Fremstad / Nina

Sammensatte årsaker

Ifølge forskeren er årsakene til rekordåret i elva sammensatt.

Det har vært et godt år for laksen i sjøen og flere elver har opplevd å ha mer fisk i år. I Ingdalselva har grunneierne også drevet med forvaltning av laksebestanden. Dette har de gjort ved å ikke selge fiskekort på oversiden av laksetrappa.

Selv om flere elver har opplevd en økning i laks i år, mener Solem at Ingdalselva likevel er et spesielt tilfelle:

– Det er jo et vassdrag som ikke har hatt laks på flere tusen år. Det har blitt gjort en formidabel innsats av lokale, de har virkelig stått på, sier Solem.

Nedslående rapport

Selv om Ingdalselva har rekordtall er det færre og færre villaks som kommer tilbake til norske elver, viser en ny rapport fra Vitenskapsrådet.

Midt-Norge og Vest-Norge er regionene som har hatt den største nedgangen på lang sikt. Rapporten anslår at antall villaks som kommer tilbake til norske elver er halvert siden 80-tallet.

Samtidig er antall laks som gyter større enn noen gang.

– Når de går ut i havet møter de nok vanskeligere forhold nå enn for 40 år siden, sier Peder Fiske, seniorforsker i Nina.

Laksen som kommer tilbake til elvene er mindre enn tidligere. Forskerne er ikke sikre på hva dette skyldes.

– Det kan være at det har blitt mer av andre arter, som kan konkurrere med byttet om maten, eller at sjøen har blitt varmere. Det er mange mulige forklaringer, men vi har ingen svar med to streker under, sier Fiske.

Les også Her kan du høre lyden av stressa oppdrettslaks

Oppdrettsmerd.